הסרת מזוזות במכירת דירה

שאלה:

מכרתי דירה, ואני כמובן לא מסיר את המזוזות, השאלה היא האם אני יכול לתבוע מהקונה לשלם עבור המזוזות או לחילופין להביא אחרות משלו, מה המקובל בנושא?

תשובה:

שלום וברכה

יש מחלוקת האם ניתן להסיר את המזוזות כאשר הקונה לא מעוניין לקנותן או להביא אחרות.

מקורות:

ראה שו”ע יו”ד סי’ רצא סעי’ ב. על דעת המתירים להסיר את המזוזה כשבעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ראה ברכי יוסף שם וכן נראה בשו”ת אגרות משה ח”ד סי’ מד. אולם, בס’ ערוך השולחן סי’ רצג אוסר להסירה אף באופן זה, וראה שו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ קס שבמקום שיש הפסד מרובה [כמה מזוזות ששווין רב ובאדם שאין לו ממון] יש לסמוך על המקילים. אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ תרמט כתב להחמיר, כיון שהסרת המזוזות יש בה סכנה, ו”חמירא סכנתא מאיסורא”. וראה עוד אפשרויות כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל