מינוי סופר ועדים לכתוב גט ע"י טלפון

שאלה:

שלום
בעל יכול לעשות שליח ע״י טלפון לכתוב גט לאשתו?

תשובה:

שלום רב,

בעקרון יש הלכה שהבעל צריך למנות את הסופר והעדים בקולו, והם צריכים לשמוע אותו ממנה אותם. במקום עיגון שהבעל נמצא במקום שאין בי"ד ואין סופר דנו בזה הפוסקים האם מועיל חתימת הבעל על שטר "כתבו ותנו". ראה בפתחי תשובה סי' קכ ס"ק יח שהביא שבמקום עיגון סומכים על שטר כתבו ותנו שהבעל עצמו חותם עליו (ויש לפנינו קיום על חתימתו) ובו הוא ממנה את הסופר והעדים. ראה עוד מה שהאריך בענין בשו"ת אגרות משה אבה"ע ח"א סי' קטז. אולם בחזו"א אבה"ע סי' פה נקט שיש בזה בעיה משום שהסופר צריך שיראה איך הבעל ממנה אותו, כך ביאר החזו"א בדעת הרמב"ן. (עי' ברמב"ן גיטין עב,ב ד"ה קולו שם מוכח שלא כהחזו"א. ולכאורה דבריו הרמב"ן לא היו לפני החזו"א שכן על גיטין הן נדפסו אח"כ). הלכה למעשה במקום עיגון נטקו הפוסקים להקל כשיטת הפוסקים ששטר כתבו ותנו מועיל. ברור שטלפון או סקייפ כתוספת לשטר כתבו ותנו ודאי יותר טוב כאשר יש עדים שעומדים במקום הבעל ורואים שהוא הממנה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל