לתרומות לחץ כאן

מוקצה לאחר קבלת שבת מוקדמת

שאלה:

שלום רב
אם קיבלתי שבת מוקדם ועכשיו אני רואה אדם שזקוק לעזרה בסחיבת המזוודה, אולם יש לדון אם שמא בין היתר יש לו מוקצה במזודה(האם זה נחשב ספק מוקצה?) וא"כ אסור לטלטל את המזודה(מדובר בכה"ג שלא ניתן לשאול אם יש מוקצה, שעד שישאל כבר הזקן ילך לבד) ובזה יש לדון:
א. האם שייך דין בסיס לדבר האסור על חפצים של אדם שעוד לא קיבל שבת?
ב. והיה אם אין בעיה של בסיס מ"מ לכאורה הוי בעיה של טלטול מן הצד לצורך דבר האסור.
והשאלה האם ניתן להקל מפני העזרה לאדם זקן ?

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

בהנחה שיש שם מוקצה זה אכן טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, ולכן מספק אם זו לא שעת הדחק ממש שהוא מתקשה להתנהל, אין להקל, אמנם באם הוא מתקשה יתכן שזה בכלל ספק דרבנן שיש להקל, בפרט אם הקבלה לא היתה בתפילה, שדינה קל וכמה שבותים התירו בזמן זה כמבואר בתחילת סי' רסא. טלטול מוקצה הוא מכלל הדברים שהתירו בין השמשות לצורך מצוה או חשש הפסד משמעותי, כך מבואר במשנה ברורה בסי' שצ"ד, והואיל וכתב הביאור הלכה בסו"ס רסא שמה שהחמירו במי שקיבל שבת בתפילה שאינו רשאי לעשות שבות דרבנן שהותרה בין השמשות, הוא דוקא בקבלה של ציבור, אבל יחיד שקיבל שבת לבד עדיין מותר בכך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל