לתרומות לחץ כאן

טלטול תפילין בשבת

שאלה:

שלום וברכה, ראיתי בספר 'מעשה השבת' (- חלק ב' עמוד לג') בנוגע להוצאת הטלית מנרתיק התפילין שכתב שם שטלטול תפילין גופה חשוב כטלטול דבר היתר וממילא כול שיש צורך קצת בטלטולו – מותר לטלטול , והכא חשיב גם טלטול מן הצד ולכן בודאי מותר(-וזל"ק "תפילין אף על פי שאין מניחין אותן בשבת, מ"מ הן מוגדרות ככלי שמלאכתו להיתר, ולפיכך כול שיש צוכך לטלטלן, כגוןשהן מוטלות בביזיון או במקום שאינו משתמר, מותר לטלטלן" ועוד שם בעמוד לה' "נרתיק שיש בו טלית ותפילין, מותר להוציא ממנו בשבת את הטלית, אף על פי שממילא הוא מזיז בזה את התפילין") – נסתפקתי האם לפי דבריו אפשר גם לטלטל התפילין ממש ולהשאיר בנרתיק את הטלית לבדה, (והנרתיק גם ככה לא יעשה בסיס כיון דהוא 'שוכח' ולא 'מניח'- המדובר במי שרגיל להוציא התפילין ) ? אשמח לשמוע דעת תורה בנידון , תודה וברכה מראש לרב!

תשובה:

יש מחלוקת הפוסקים אם תפילין הם מוקצה או לא, ולכן אין להקל אלא בשעת הדחק.

מקורות:

ברמ"א סי' שח סעי' ד כתב שהתפילין הן כלי שמלאכתו להיתר, וראה ט"ז ומג"א שם שהקשו עליו, שכיון שאסור להניח תפילין בשבת וביום טוב מן הדין להחשיבן ככלי שמלאכתו לאיסור. ובישוב קושיתם, ראה ביאור הלכה סי' לא סעי' א, שכיון שמותר להניח תפילין בכוונה שלא לשם מצוה ממילא הם אינם נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, וראה משנה ברורה שם שבשעת הדחק יש להקל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל