אוהל על ידי כובע בשבת

שאלה:

אחדשה"ט כראוי וכהוגן למעכ"ת הגדולה.

רציתי לשאול קושיא בעניין: אהל בשבת.

דהנה בסי' שי"א, לגבי כסא טרסקל, סובר השער הציון דההיתר של עביד וקאי זהו אף כשזה עשוי לצל,
[ודלא כהשועה"ר דחולק בזה].
ולפי"ז קשה מהא דסי' ש"א, לגבי כובע המתפשט דהוי אהל, כיון דזה עשוי לצל, ואפי' שזה עביד וקאי.
ואני מחכה בצמאון, לתשובה על זה.
בברכת יישר כח.

—————————————————————————–
ובזאת אצרף, את מה שהשיב לי בזה, הג"ר אברהם צבי הכהן שליט"א, ביום רביעי ט' תמוז;

שלום רב
בספר "הלכה ערוכה" על בונה ואוהל הערה 24 כתבתי: "וצ"ב, לפי דעת המ"ב והחזון איש לעיל, שהיתר כסא טרסקל קיים אפילו באהל העשוי להגן, כיון דעביד וקאי, ובשבת רק פושט קמטיו, למה החמירו חכמים יותר בכובע, שעשוי ג"כ כל האהל מער"ש, ובשבת רק משימו על ראשו. ושו"מ בשו"ת מהרשד"ם או"ח סי' ד', שרמז לקושיא זו, ומכח זה כתב שם, שאין איסור אלא כשיוצר את הבליטה בשבת, ולא כשהיא עשויה מערב שבת".

תשובה:

שבוע טוב ומבורך!

בשו"ת מכתם לדוד [פארדו סי' א] עמד על שאלה זו, וכתב שדבר העשוי להגן תחתיו כמו כובע דינו חמור יותר ואין בו את ההיתר של עביד וקאי [זה מסביר אגב מאוד את החומרא של מטריה שכידוע נתחבטו בה מאוד הפוסקים, אחר דברי הנודע ביהודה שהחמיר בזה מאוד כידוע].

וראיתי למי שרצה ליישב בדרך נוספת, שכסא טרסקל כבר עכשיו מאהיל טפח, ולכן מועילה בו הסברא של עביד וקאי אבל כובע כל עוד אינו על הראש אין בו משמעות של אוהל, אבל זהו דוחק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל