לתרומות לחץ כאן

קפנדריא – לעבור דרך בית הכנסת באמירת פסוק

שאלה:

האם כשעוברים דרך בית הכנסת ואומרים פסוק כדי שיהיה מותר, צריך לאומרו מיושב?
תודה.

תשובה:

בביאור הלכה בסי' קנא כתב "אם לא שיקרא או ישהה שם מעט", משמע שדי באחד משני הדברים. אלא שיש שהחמירו בזה שלא כדברי הביאור הלכה, וסברו שהיתר זה נאמר רק באופן שהוא צריך להכנס לבית הכנסת לקרוא לחברו וכדומה, אבל זה לא מתיר מעבר ממש דרך בית הכנסת, ולכן אין להתיר זאת אלא בשעת הדחק [זה דרך ביזיון להפוך את בית הכנסת למעבר ממש].

מקורות:

ראה משחא דרבותא סי' קנא, אור שמח תפילה פי"א הלכה י.

ביאור הלכה קנא: לקצר דרכו:    שאסור ליכנס בהם אלא לדבר מצוה [רמב"ם] ואם הוא הולך לדבר מצוה אפשר דשרי [פמ"ג] ולא נהירא שמדברי הרמב"ם אין ראיה להקל דהרמב"ם מיירי דהכניסה לביהכ"נ היה בשביל דבר מצוה דאז ממילא מותר אח"כ ג"כ לקצר דרכו משא"כ בזה שנכנס בכוון דרך ביהכ"נ רק כדי לקצר דרכו והמצוה שמקוה לעשותה הלא יוכל לעשותה אפילו אם לא יעשה הביהכ"נ קפנדריא מסתברא דאסור:.

 

אור שמח הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יא הלכה י

[י] מי שנכנס להתפלל או לקרות מותר לו כו'.

פירוש, דוקא אם נכנס מתחלה להתפלל או לקרות, אבל אם נכנס לקרוא לחבירו או לתנוק ובשביל זה קרא פסוק או ענה קדושה עם הצבור אסור לצאת בפתח שכנגדו לעשותו קפנדריא, כמו דכתוב (יחזקאל מו, ט) הבא להשתחוות כו', ולכן הפך אחר ההלכה הקודמת, ופשוט.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל