תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

חובת היורשים לשלם עבור הזמנת עבודה של המוריש

שאלה:

התובע את היורשים [גדולים] עשיתי פעולות עבור אביכם והוא ז"ל – התחייב בע"פ על תשלום בעבורם. {הוא הכין מצגות ועיצובים לפליירים ולשלטים} ולא באו העבודות למימוש בפועל, עם פטירת האב. היורשים אינם יודעים מכך וכן לא אנשי המשרד של אביהם.
המצגות ושאר עבודות העיצוב הוצגו בפני היורשים ואנשי המשרד. אך הם לא יודעים ולא שמעו מזה דבר.
האם יש מקום לתביעה מהם? היש מקום לנהוג לפנים משורת הדין ולתת פיצוי כלשהו? ועד כמה? אם בכלל?

תשובה:

שלום וברכה,

כדי לחייב את היתומים עבור חוב אביהם צריך שתהיה הוכחה ברורה שהאבא חייב מעות. אולם אם יש צד שהאבא פטור, אנחנו טוענים את הצד פטור, והיורשים פטורים מלשלם – גם כאשר היתומים לא יודעים בדבר החוב. ולכן בחוב שעשה הגרפיקאי, אם יש אפשרות לומר שהאבא שילם לגרפיקאי, או שיש צד לומר שהאבא לא הזמין את העבודה, לא נוכל לחייב את היתומים בתשלום. אולם אם ברור שהאבא הזמין, וברור שהאבא לא פרע את חובו – חייבים היורשים לשלם את החוב מעזבון המוריש.

בהצלחה. 

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן קח סעיף א שרק אם מת תוך זמנו, או שציווה לפני מותו, או שמת בנידויו, חייבים היורשים לפרוע חוב אביהם. אבל אם אין את אחד משלושה דברים טענינן ליתומים פרוע. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל