תרומות – לחץ כאן

הטמנה מצד אחד בפלטה או בלעך

שאלה:

שלום
לדעת השו"ע שהטמנה מצד אחד אסורה, לכאו' יהיה אסור להניח קדרה על פלטה?
אמנם הבית מאיר (רנ"ג) כותב שאף לדעת השו"ע ל"ש הטמנה מצד אחד אלא בדבר רך כמו גחלים או גפת שלא ימלט שלא יעלו קצת סביב דפנות הקדרה, אבל על דבר קשה שאינו עולה כלל מסביב אי"ז הטמנה. (ולכאו' טעמו שהרי כך מניחים קדרה ואין כאן כלל דרך הטמנה).
הסתפקתי לפי"ז מה הדין להניח על פלטה ולכסות בבגדים רק מלמעלה? האם מותר כיון שסו"ס למטה זה משטח קשה, או שכל שכיסה מלמעלה הרי שאף ההנחה על המשטח הקשה היא דרך הטמנה ואסור?
(ולכאו' נראה דבלא"ה יש לאסור לפי מה שפוסק השו"ע רנז, ח ששבים הבגדים להיות כדבר המוסיף הבל, וא"כ גם כאן הבגד שלמעלה הוא דבר רך ומחמתו יהיה אסור, הספק האמור הוא לולי יסוד זה).
כמו"כ רציתי לשאול אם יש עוד פוסקים שמדברים על נידון זה של הטמנה מצד אחד במשטח קשה (פלטה וכדו')?

תודה רבה

תשובה:

ברור שלדעת הסוברים שהטמנה במקצת שמה הטמנה אין לכסות את הסיר מלמעלה. באור לציון ח”ב פרק יז כתב, שאף שנהגו הספרדים בזה כהכרעת הרמ”א שהטמנה במקצת מותרת, אין להקל בכך אלא בערב שבת. רבים מהספרדים קיבלו בזה את הוראת מרן השו”ע שלא להתיר הטמנה במקצת גם לא בערב שבת, וכמדומה שכן דעת הגר”ע יוסף.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל