תרומות – לחץ כאן

הקדמת כהן להכנס ראשון לטרמפ

שאלה:

האם שאדם לוקח אתו טרמפים ובתחנה יש הרבה מחכים האם יש צורך לקחת דווקא כהנים, מדין וקדשתו

תשובה:

שלום וברכה

כידוע נחלקו הדעות האם דין וקדשתו המחייב להקדים כהן ראשון, נאמר רק בדבר מצוה כמו זימון וכדומה או גם בדבר הרשות. הרמב"ם כלי המקדש פרק ד הלכה ב כתב: לנהוג בהם כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה". מדבריו למד התומים סי' טו ס"ק ג שרק בדבר מצוה יש להקדים כהן ולא בדבר הרשות. לפי דבריו אלו נדחקו אחרונים לפרש, כי מה שאמרו בגיטין נט לחלוק לו מנה יפה בראש, הכוונה לכהנים חולקים מלחם הפנים ושאר קרבנות, ולא באכילת הרשות. כך כתב בחשק שלמה ועוד. ובפרי מגדים סי' קלה חידש, שגם לדעה זו, באכילה של סעודת מצוה כמו שבת או שמחת נישואין קיים דין זה לכולי עלמא.

אולם רש"י בגיטין שם נקט בפשיטות שגם בדבר הרשות יש להקדים כהן, וכן מבואר בר"ן בנדרים סב א, וראה מה שדן בזה בקבץ שיעורים ב"ב סי' רעז בביאור הסוגיא בהוריות יב ב, וכן פשטות הירושלמי בברכות פ"ה ה"ד, וכן פשטות המשנה ברורה בסי' רא ס"ק יג.

ממילא לענין הקדמתו בטרמפ שהוא דבר הרשות, יהיה הדבר תלוי בשיטות אלו.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל