מתנות לאביונים – לחץ כאן

חלוקת ירושה בהלוואה שקיבל הבכור מהאמא

שאלה:

אשתקד שאלנו שאלה ונענינו על ידכם להלן השאלה והתשובה:
שאלה:

בן בכור קיבל מאמו סכום גדול בחייה והבטיח להחזירו לרכוש המשפחתי, לאחר מאה ועשרים של אמו, מהכסף שיקבל בירושה. בשלב מאוחר יותר, כתבה האם צוואה ובו ציינה כי בחלק בעלה בירושה (בעלה נפטר זמן רב לפני כן), יחול דין בכור (שני חלקים לבכור).
השאלה: האם הצוואה חלה על הסכום שמסרה לבן (כולל זכויות דין בכור). צד הספק: מסירת הכסף לבן הוציאו מחזקתה. הכסף יוחזר לרכוש המשפחתי לאחר פטירתה. אם כך, לכאורה צוואתה לא חלה על כסף שאינו ברשותה.

תשובה:

שלום וברכה,

הדין של בכור שנוטל פי שניים נאמר רק על החלק של האב ולא על החלק של האם. ולכן אם כספי ההלוואה היו שייכים לאמא, לא שייך הדין של פי שניים.

אם הכסף היה שייך לאבא ולא לאמא כלל, וההלוואה הייתה אחר מות האב – האמא לקחה מחלק האב והלוותה לבן, המעות האלו לא של האמא אלא של היורשים, והבכור כבר זכה במעות פי שניים.

אם המעות של האבא והלוואה הייתה בחיי האב, נחשב לראוי, ואין בכור נוטל פי שניים בראוי, אלא במוחזק – פירוש במעות ובנכסים שהם בעין, ולא בנכסים שאמורים להגיע מבעלי חובות. ויש ספק בגמרא בבכור שלווה מאביו האם דינו כל הלוואה שאינו מקבל פי שניים או לא ולכן מספק מקבל חצי מפי שניים בהלוואה זו. 

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן רפב סעיף א וג. בכור אינו נוטל בראוי – שו"ע סימן רעח.

בשאלה חסרים נתונים חשובים. אלו הנתונים שיש להוסיף:
א. לפני שאבא נפטר היו הנכסים מחציתם בבעלותו ומחציתם בבעלותה של אמא. לאחר פטירתו של אבא עברו כל הנכסים לבעלותה של אמא ע"י קנין שעשו היורשים בבי"ד בו נתנו לה את כל נכסי הירושה.
ב. אמא כתבה צוואה שאינה תואמת לדין הנחלות שבתורה (כגון שגם הבנות יקבלו חלק שווה לבנים) אך תואמת במדוייק לרצונו של אבא ז"ל כפי שכתב בצוואתו. אמא כתבה בצואתה שנועצה בכתיבתה בתלמיד חכם גדול, רב חשוב בישראל. עוד הוסיפה "גם הרב התלבט רבות בדבר. בסוף החלטתי כמובן לפי דעת תורה, לבוא לידי פשרה". תוכנה של הצוואה בקיצור הוא: ב50% מהנכסים (שבמקור היו נכסי אבא ז"ל) יקבל הבכור פי שנים משאר האחים וב50% מהנכסים יקבלו כל האחים בשווה.
ג. לאחר פטירתו של אבא הלוותה אמא כספים לבן הבכור, ע"מ שהוא יחזיר את הכסף לאחר פטירתה לשאר האחים בניכוי החלק שמגיע לו (ובאחד משטרי ההלוואה נכתב שהכסף יוחזר בהתאם לצוואתו של אבא).
ד. אנו היורשים רוצים לקיים את רצונה של אמא, ושואלים כמה מגיע לבכור בכספי ההלוואה שהוא מחזיר לאחר פטירתה של אמא.

נודה מאד על תשובתכם.

תשובה:

שלום וברכה,

לפי הלכה אחרי שהקניתם את כל הנכסים לאמא, אין לבכור זכות של פי שניים כמו שהבאנו לעיל שדין של פי שניים בבכור חל רק ירושת אב ולא על ירושת האם. ובמקרה שלכם כל הנכסים שייכים לאמא.

אלא שהאמא ערכה צוואה שהבכור יקבל פי שניים על מה שאמר להיות נכסי האב, הצוואה מזכה את הבן בפי שניים לא מדין התורה אלא בגלל ההקנאה של האמא בצוואה. ולכן צריך לבדוק מהיכן הכספים שהלוותה האמא. אם הכסף היה מההון המשותף של האבא והאמא, אז מחלקים את ההלוואה לשניים, ועל חצי מחלקים באופן שבכור יקבל פי שניים. אם הכסף היה מהון פרטי של האב (היה בחשבון הפרטי של האב ולא רשום על שם האם) זכאי הבן בפי שניים מכל ההלוואה. אם ההלוואה הגיעה מהון פרטי של האם, או מכסף שהגיעה לאמא אחרי שהתאלמנה, אין לבכור דין של פי שניים.

בהצלחה. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל