תרומות – לחץ כאן

בוץ בנעלים בתפילה

שאלה:

שלום לרבנים הנפלאים,

שמעתי חוץ מכבודכם שכשיש בוץ בנעלים אסור להתפלל,
וקשה לי מאוד על זה, שהרי כל מים שיבואו במגע עם סוליית הנעל ישר יהפכו למים סרוחים ובוציים.

תשובה:

שלום וברכה

אין איסור להתפלל עם בוץ בנעליים, אלא שכיון שחובה לעמוד לתפילת שמונה עשרה כאדם העומד לפני מלך, יש לדאוג ללבוש מכובד מתאים ונאה בהתאם לכך, ראה הפרטים בסי' צא, אבל כמובן הכל בגבולות האפשר.

ברכה והצלחה

מקורות:

טור סי' צא: בגדיו כיצד? גרסינן בפרק קמא דשבת (יא) רבה בר רב הונא ראמי פוזמקי ומצלי, פירוש היה מתקשט בבתי שוקים בשעת תפילה, אמר רב אשי חזינא לרב כהנא כי איכא ריתחא בעלמא פכר ידיה ומצלי כעבדא קמיה מריה וכי ליכא ריתחא מציין נפשיה ומצלי, פירוש כשהיה עת זעם היה חובק ידיו דרך צער ומתפלל וכשהיה עת שלום היה מתקשט בבגדים נאים ומתפלל.

בית יוסף שם: בגדיו כיצד? גרסינן בפרק קמא דשבת (יא) רבה בר רב הונא ראמי פוזמקי ומצלי, פירוש היה מתקשט בבתי שוקים בשעת תפילה, אמר רב אשי חזינא לרב כהנא כי איכא ריתחא בעלמא פכר ידיה ומצלי כעבדא קמיה מריה וכי ליכא ריתחא מציין נפשיה ומצלי, פירוש כשהיה עת זעם היה חובק ידיו דרך צער ומתפלל וכשהיה עת שלום היה מתקשט בבגדים נאים ומתפלל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל