לתרומות לחץ כאן

הרעשה לשכנים

שאלה:

כאברך, לרוב דווקא שעות הערב הן הפנויות לעבודות מרעישות (קדיחה, ניסור וכו'); ואמנם דומני שרק 23:00-7:00 הן השעות המוגדרות כאסורות להרעשה. ובכל זאת אשמח לדעת האם צריך/ראוי להימנע מכך בנסיבות הבאות:
1. יש לשער, שלילדי שכנים אחרים בבניין, ההולכים לישון מוקדם יותר, עשוי להפריע.
2. יש שכנה שנטרדת מאד מרעש (באופן כללי), ומבחינתה, אחרי השעה 20:00-21:00 לא לגיטימי להרעיש.
3. לגבי שכנה זו יש פן נוסף בשאלה: חילול ה', שכן איננה דתיה (הסבירה לי, שאצלם "עובדים ביום וישנים בלילה", כביכול האברך מרעיש בלילה כי ישן ביום…)
תודה, איזה אתר מדהים!

תשובה:

שלום וברכה,

לפי הלכה איסור רעש חל רק בשעות שמקובל לישון. משעה 11:00 בלילה. אולם אם ידוע שישנם ילדים שמתעוררים מרעש של קדיחה וניסור, או שיש שכינה מבוגרת או חולה שצריכה לישון יותר מוקדם, אסור להרעיש גם בשעות מוקדמות. אולם רק רעש חריג. אבל רעש של דיור סביר בדירה, או רעש של ילדים שמרעישים, לא ניתן לעכב אפילו אם יש שכינה שסובלת בגלל חולי או זקנה.

בהצלחה. 

מקורות:

טענת רעש בהלכה

בשו"ע חו"מ סימן קנו סעיף ב נחלקו המחבר והרמ"א לגבי אדם שעושה מלאכת פטיש ומרעיש לשכנים, שלדעת המחבר אם הוחזק כבר לעשות כן לא ניתן למחות בידו, אולם אם לא הוחזק בכך יכול השכן לעכב עליו שלא להכות בפטיש ולהרעיש. ולדעת הרמ"א גם אם לא הוחזק בכך לא ניתן לעכב בידו, ויכול אדם לעשות בתוך ביתו מלאכה שמרעישה ואין אפשרות לעכב בידו. וסיים הרמ"א שאם השכנים חולים והרעש מזיק יכולים השכנים החולים לעכב בעדם. עכ"ד.

מבואר שלדעת המחבר ניתן לעכב על טענת רעש, ואם הוחזק לא יכולים לעכב עליו. ולדעת הרמ"א לא ניתן לעכב. מסתבר שמחלוקתם רק ברעש של קול פטיש, אבל רעש של תפילות גם למחבר לא ניתן לעכב.

רעש בשעות שינה

לפי הפשטות ברמ"א לא ניתן לעכב על רעש כלל. אולם כתבו פוסקי זמנינו שרעש בזמן שינה נחשב כחולים, מאחר ואם לא יישנו יהיו חולים. ולכן בזמן של שינה גם לרמ"א יכולים השכנים לעכב. אולם בזמן שמקובל להיות ערים ומצד החוק מותר להרעיש משעה שבע בבוקר, על כן לא ניתן לעכב כלל על רעש כזה. עד עתה עסקנו ברעש שלא לצורך מצווה אולם ברעש לצורך דבר מצווה דינו שונה.

רעש של ילדים

על דברי הריב"ש הנ"ל כתב החזו"א (סימן יג אות יא) שכל זה רק ברעש של פטיש ומלאכה, אבל ברעש של ילדים לעולם לא ניתן למחות גם בחולים ומבוגרים. הרי לנו שרעש טבעי של ילדים לא ניתן למחות כלל.

הצטרף לדיון

4 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל