החזרת אוכל לתנור בשבת

שאלה:

שלום רב, למיטב ידיעתי בתנור שפועל על מצב שבת מותר להכניס אוכל רק מערב שבת,שאלתי היא האם בשבת עצמה מותר להכניס חלות ולהשאיר את הדת פתוחה או להניח על הדלת פתוחה, במידה מותר להכניס ולהשאיר דלת פתוחה עד כמה הדלת צריכה להיות פתוחה
תודה רבה

תשובה:

כיון שסיבת האיסור היא משום מיחזי כמבשל, נראה שאין להחמיר אלא בדלת סגורה, אבל אם היא פתוחה באופן משמעותי וניכר מותר, ככל שהתקיימו כל דיני חזרה הנהוגים על גבי האש [הכפתורים מכוסים ולא שמים ישר על האש אלא על גבי משהו].

מקורות:

על כך שאיסור חזרה הוא גם לתוך תנור ולא רק על גביו, ראה שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' כח, שמירת שבת כהלכתה פ"א סי' יז, שבות יצחק עמ' פט. על האיסור להכניס את המאכלים גם כשהתנור כבוי, ראה חזון איש סי' לח ס"ק ב. איסור חזרה אינו רק משום חשש חיתוי, אלא גם משום "מיחזי כמבשל".

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. איך אפשר להתיר לתת אוכל בתנור בשבת? בין אם הטעם הוא משום מחזי כמבשל בשבת או שמא יחתה, מה זה עוזר אם אם הדלת פתוחה? נתינת דבר לתוך תנור הוא האיסור לא סגירת הדלת.
    גם לקיים תנאי חזרה בתוך התנור אינו דבר פשוט. לדעת הרבה פוסקים לא מהני להניח האוכל על גבי משהו.
    עיין ספר שבות יצחק עמ' ל"ו שדעת הגריש"א זצ"ל שחזרה לתוך תנורים שלנו דהוי כתוכה של כירה אסורה אפילו בגו"ק. וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן כ"ח. ועיין בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן ע"ד בישול אות כ"ו דכתב דתנורים שלנו דינם ככירה שמותר לשהות ולא להחזיר, אבל אם נותן בתוכו קופסא של ד' דפנות מסתבר שמותר גם להחזיר בכה"ג שהקופסא מפסיק לגמרי בין הקדירה להתנור. ובבשבט הלוי ח"ג סימן מ"ח כתב להקל להחזיר תבשיל לתוך התנור (ובתנאי שאין חשש שע"י פתיחת הדלת מפעיל את גוף החימום)

  2. כל המקורות שציינת לא רלוונטים לנושא השאלה, מסברא אמרתי ואין לי ראיה, שלא שייך מיחזי כמבשל כשלא סוגרים את הדלת, אבל אני מודה שצריך ראיה, לגבי תנאי חזרה, הבאת את דברי הגרי"ש אלישיב שאכן הצריך להניח על קדרה מלאה ויש את שיטת הגרש"ז אויערך שדי בכלי הפוך, שני הדברים יכולים להתקיים בתנור, במידה ואכן פתיחת הדלת מועילה. אינני יודע להכריע.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל