לתרומות לחץ כאן

יחוד במקום עבודה

שאלה:

שלום,
אני עובדת במשרד שהוא למעשה הבית של המעסיקה שפינתה לנו חדר עבודה. (=אני +חברה שלי, שתינו חרדיות)
בתקופת הקורונה עברנו אני וחברתי לעבוד מהבית ומכיוון שהיה עומס, הגיע במקומנו גבר חילוני לעבוד במשרד. המשכנו לעבוד מהבית.
שאלתי- האם מותר לי לחזור לעבוד במשרד כשנמצאים שם המעסיקה והגבר ששניהם חילונים, כל אחד מהעובדים ישב בחדר נפרד.
הבית נמצא בבניין מגורים בת"א, הדלת הראשית נעולה, יש שומר בכניסה ורק דיירים יכולים להיכנס/אורחים באישור. כל המתחם והמעברים הראשיים מצולמים במעגל סגור. מי שיכול להסתובב באיזור זה רק אנשים שגרים בקומה מס' 8 שם הדירה נמצאת.
מה התנאים שצריך כדי שכן יהיה מותר לעבוד שם בנסיבות הנ"ל לדוג' אם הדלת תהיה פתוחה כל הזמן וכד' ? תודה

תשובה:

שלום וברכה

אם אין סיכוי שמישהו יכנס בלי רשות, גם דלת פתוחה לא תעזור, אלא אם כן את יושבת מול הדלת, שמי שעובר בחדר מדרגות רואה אותך. כאשר הדירה עצמה כולה גם מצולמת ויש לבעלך למשל גישה למצלמות אם ירצה ומפעם לפעם מסתכלים, יש להקל שמותר לעבוד שם.

מקורות:

ראה במוריה גליון שסז עמ’ קמ”ח שהביא שם הרב חנוך אלבק שהגר”נ קרליץ זצ"ל הסכים לזה שמותר כשהמקום כולו מכוסה במצלמות ומעיינים בהן…, וכן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ועוד ע”ש.

בשו”ע אבהע”ז סי’ כב סעי’ ח נאמר, שאף שבדרך כלל אין איסור ייחוד במי שבעלה בעיר, אם מדובר באשה שליבו גס בה, כלומר שהוא רגיל בה ביותר כיון שהם דרים יחד בבית, כמו במקרה שלך, יש להחמיר יותר ולא קיים היתר זה. ולגבי פתח פתוח, מבחינה הלכתית סבר האגרות משה ח”ד סי’ סה שהיתר זה נאמר לא רק בפתח הפתוח ממש, אלא גם באופן שמצוי מאוד שמיהו ידפוק ויודע שיש אנשים בבית, כך שאם לא יפתחו לו מיד יתמה על הדבר, ומשום כך הם יראים לחטוא. אלא שבחלקת מחוקק שם ס”ק יג כתב, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו קיים באופן שליבו גס בה, כך גם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך באשה כזו. אלא שהט”ז חולק שם על החלקת מחוקק ומתיר, וכן צידד להלכה באגרות משה שם, וראה שו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ רג בסופו שנקט אף הוא כדעת הט”ז אלא שצידד להקל בזה רק בדלת פתוחה ממש, ולא בסגורה שאינה נעולה, אמנם המיקל לסמוך גם בדלת סגורה שאינה נעולה כשכל רגע יכול לבוא מישהו יש לו על מי לסמוך, שכן נקט העזר מקודש שם, אבל אם הדלת סגורה או שלא באים אנשים, זה קצת רחוק להתיר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל