פשיטת ציצית לשעה שעתיים באמצע היום – אם חוזר ומברך

שאלה:

שלום.
ברוך השם נולדה לי תינוקת בשבוע 24 (פג) , בחלק מתהליך הטיפול יש פעילות שנקראת "קנגרו" בו הפג נח על ההורה גוף לגוף הפעילות הזו עוזרת משמעותית להתפתחות, הבעיה היא שהטלית קטן שלי מפריע, האם אני יכול להוריד את הציצית לשעה/שעתיים או להטיל את ארבעת הכנפות לאחור? או ללבוש את הציצית כמו צעיף?
תודה.

תשובה:

שלום וברכה

לא חייבים ללבוש את הטלית קטן כל הזמן, אלא שבמקרה כזה אתה נכנס לשאלה של ברכה על הטלית קטן כשאתה חוזר ולובש, לכן עדיף אחר כך ללבוש אחרת, או לעשות את זה בערב שבלאו הכי לא מברכים. יש עצה בבוקר לכוין שהברכה תועיל רק עד זמן פשיטת הבגד, וכך אחר כך ניתן לברך שנית.

מזל טוב רפואה שלמה ורוב נחת.

מקורות:

ביאור הלכה סימן ח

* וי"א שאין מברכין וכו' – עיין במ"ב במש"כ דאם לא לבשו מיד אז צריך לברך לכ"ע בכל גווני ועיין בספר ארצות החיים בשם תשובת קול אליהו דלפ"ז היוצא מבית המרחץ צריך ברכה שנית על הט"ק דאיכא הפסק גדול והביא כן בשם רבני קשישי דירושלים עכ"ל והעולם אין נוהגין ליזהר בזה ואפשר שטעמם דלא שייך בזה היסח הדעת שמוכרח הוא לחזור וללבוש את בגדיו ולכאורה נראה דלא מהני בזה אפילו אם יכוין בבקר בעת הברכה שיפשטנו ויחזור וילבשנו כיון דמטעם הפסק אתינן עלה ואפשר לומר דכשמכוין לזה בעת ברכה בבקר לא שייך בזה הפסק בין הפשיטה והלבישה דהברכה קאי על לבישה השנית תדע דמשמע מהמ"א דעצה זו מהני אפילו להב"י דס"ל דתיכף שפשט אזדא לה המצוה ולא מהני מה שהיה דעתו לחזור וללבשו וע"כ משום דהברכה קאי על לבישה השנית ואפשר לדחות דס"ל דע"י הכוונה שמכוין לזה בשעת ברכה מהני אח"כ סמיכת הפשיטה להלבישה וצ"ע והנה מדברי הב"ח בסימן זה משמע דמרחץ לא חשיב הפסק לגבי ט"ק ואולי יש לחלק בין אם שהה הרבה אם לא והב"ח איירי דלא שהה ויותר טוב שיכוין בבקר בעת הברכה שלא תפטור בברכה זו להט"ק רק עד שיפשטנו בבית המרחץ ואז יוכל לברך אח"כ לכ"ע ועיין בש"ת:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל