הכנת שתייה בעבודה לאדם שלא מברך

שאלה:

שלום,
כאשר אני בעבודה ורוצה לקום להכין לי לשתות משקה חם
עמיתה לעבודה מבקשת שאכין לה גם
אך אני יודעת בוודאות שאינה מברכת
האם מותר לי להכין עבורה?
האם מותר לי לרמוז שכדאי לה לברך?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שלא לתת לה זה יגרום איבה ועלבון וגם חילול ה' ואפילו תרעומת, מותר לתת לה, ותנסי בחיוך לומר לה יאללה, תעשי ברכה ואני אענה אמן…

מקורות:

כתב השולחן ערוך סימן קס"ט ס"ב 'לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך'. איסור זה הוא מצד 'לפני עיור לא תתן מכשול' (ובפמ"ג סק"ב כתב שהוא גם מצד מצווה הבאה בעבירה).

על אף האמור, ישנם הרבה מקרים בהם כתבו הפוסקים שניתן להקל באיסור זה:

1. אם יבוא לידי שנאת הדת כתב הגרש"ז אויערבך זצ"ל (במנחת שלמה א,לה) להתיר כיון שמצילו מאיסור חמור יותר מאשר לאכול בלא ברכה, וכן כתב החזו"א (שביעית יב,ט).

2. לצורך קירוב רחוקים. (אגרות משה או"ח ח"ה סי' יג, והוסיף בשו"ת תשו"ה ח"א תפג שבכה"ג לא מיקרי נותן 'מכשול' כיון שהקירוב הוא לטובתו וכ"כ בשבט הקהתי ח"ד שכט)

3. במקום הפסד. (אגרות משה שם)

4. אם ימנע בעקבות כך מלאכול מאכלות אסורות (כדברי רבי עקיבא איגר בגליון השו"ע יו"ד קפא,ו לענין הקפת הראש על ידי האשה שאע"פ שמכשילתו באיסור אך חוסכת ממנו איסור אחר, וכן פסק השבט הלוי ד,יז).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל