לתרומות לחץ כאן

שינויים בשעון שבת בשבת

שאלה:

במקרה של שעון שבת שכרגע דלוק ועתיד להכבות ולהדלק שוב. האם מותר להאריך את זמן הכיבוי כך שהשעון ידלק בפעם השנייה יותר מאוחר? לדוגמא מזגן דלוק עתיד להכבות ב12 ואמור להדלק מחדש ב6 בבוקר ואני מעוניין שידלק רק ב10 בבוקר. ולכאורה יש ראיה מהשמירת שבת כהלכתה פרק יג סעיף כח מדבר על הארכת הזמן אינו מדבר על המצב הנוכחי אך בסעיף ל כאשר הרב אוירבך מתיר להקדים הוא מדבר בפירוש במקרה שבו זה נמצא באותו מצב כרגע נמצא שלגבי הארכת הזמן לא צריך להיות הבדל לפי המצב הנוכחי.

תשובה:

שינוי מצב שענינו הארכת מצב קיים ולא הקדמת שינוי המצב יש שהתירו בשבת, לצורך חולה או שעת הדחק, ויש אוסרים.

מקורות:

דעת האג”מ ביו”ד ח”ג סי’ מ”ז אות ד’ שאסור לערוך שום שנוי בשעון השבת, ולא ביאר את טעמו, וכן דעת הגרי”ש אלישיב, ועוד כמה פוסקים.

אמנם דעת הגרש”ז אוירבך שבמקרים הנ”ל אפשר להקל מעיקר הדין, וכפי שמבואר במנחת שלמה ח”ב סי’ כ”ג, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתו פרק י”ג סעיף כ”ה – כ”ו שכתב שמותר לערוך שנויים במקרים הנ”ל, והוא מתיר בכל מקרה ולא הגביל את ההיתר רק למקום צורך, אמנם עיין בספר אורחות שבת ח”ג סי’ כ”ט ס”ק כ”ו שכתב שעל אף שהגרש”ז סבר שמעיקר הדין מותר, אמנם כשהיו שואלים אותו אנשים אם לעשות כך, היה מורה להם לא לערוך שינויים כאילו רק במקום צורך גדול כגון לצורך חולה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל