חתונה בין המצרים לפני ראש חודש אב

שאלה:

אני תימני ובני עומד להתחתן עם בת אשכנזיה
האים ביום 17/07/2020 כ"ה בתמוז תש"פ
האם זה נכון עפ"י ההלכה?

תשובה:

שלום רב,

האשכנזים אינם מתחתנים, שכך פסק הרמ"א.  הספרדים מעיקר הדין יכולים להתחתן עד ראש חודש אב (שו"ע ורמ"א סי' תקנא סעי' ב'). אולם גם בספרדים יש מחמירים לכתחילה שלא להתחתן מי"ז בתמוז. בשו"ע המקוצר של הרב רצאבי סי' קג, הביא שמנהג התימנים בזה כדעת הרמ"א שלא מתחתנים בין המצרים! 

מקורות:

ראה מה שכתב הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל (שו"ת אור לציון ח"ג עמוד רלג):

"ואמנם יש קהילות מבני ספרד שנהגו כדעת הרמ"א שלא לישא אשה מי"ז בתמוז וכמ"ש בשיורי כנה"ג בהגהות הטור שם שמנהגם שלא לארס ושלא לשדך וראה גם בספר מועד לכל חי להגאון ר' חיים פלאג'י סימן ט' אות כ"ו ובשדי חמד אסיפת דינים מערכת בין המצרים סימן א' אות י"ד וכן כתב בבן איש חי פרשת דברים אות ד' שנהגו שלא לישא אשה מי"ז בתמוז".

"אולם מנהג ארץ ישראל לישא אשה עד ר"ח אב וכמ"ש הרב פרי האדמה בח"ד דף ח' וכן הוא מנהג בני ספרד כיום ונראה שאין להחמיר בזמנינו משום דלא מסמנא מילתא כמ"ש הגר"ח פלאג"י בספר מועד לכל חי סימן ט' אות כ"ו ועוד אחרונים ואף בני תורה לא ידחו מחמת סיבה זו את הנישואין ומשום שבדורנו יש בזה חשש תקלה ויכולים לבוא לידי עוונות חמורים ויש בזה משום הצלה מן החטא וכמעט והיה אפשר להורות לישא אף בת"ב אם יש חשש שיכשלו באיסור וראה בב"י בסימן תקנ"א".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל