ספר תורה

שאלה:

אם הספר תורה על שולחן נמוך מותר לשבת על הכיסה?

תשובה:

 

שלום וברכה

 

אני מבין שאתה יושב על כסא, לא על השולחן הנמוך, אז למה לא?, אין בעיה בעצם הישיבה למרות שהספר נמצא על שולחן נמוך יותר מהכסא.

ולענין עצם הישיבה בשעת קריאת התורה, הרי הדין כבכל קריאת התורה ועי' בזה בשולחן ערוך אורח חיים סימן קמו סעיף ד' שנקט שאין צריחך לעמוד ואילו הרמ"א שם חולק שאכן צריך לעמוד. "אין צריך לעמוד מעומד בעת שקורין בתורה. (ויש מחמירין ועומדין, וכן עשה מוהר"ם) (מרדכי פרק רבי אליעזר דמילה):"

ובמשנה ברורה שם: "(יט) ויש מחמירין ועומדין – כתב הפר"ח והגר"א דהעיקר כסברא הראשונה וכן נהגו והב"ח בסימן קמ"א כתב דגם המהר"ם מודה דמדינא שרי אלא דס"ל דראוי להדר ולעמוד מפני שצריך האדם להעלות בדעתו כששומע הקריאה מפי הקורא כאלו קבלה אותה שעה מהר סיני ובהר סיני היו כל ישראל עומדין כדכתיב אנכי עומד בין ה' וביניכם וגו'. ומי שהוא איש חלש וקשה לו לעמוד ועי"ז אין דעתו מיושבת לכוין היטב לקול הקורא יש לו לישב [ש"א]:"

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל