נגיעה ברוק – צריך ליטול ידים?

שאלה:

האם כשנוגעים ברוק צריכים לעשות נטילת ידיים כמו בריר, או לא מטמא כמו הדם?
תודה.

תשובה:

נגיעה ברוק אינה מחייבת נטילה, ראה אשל אברהם בוטשאטש סי' ד, שדן שאולי זה יועיל לנקיון הידים אפילו, במקום שאין מים וצריך לנקות במידי דמנקי.

מקורות:

אשל אברהם (בוטשאטש) סימן ד

אם אין לו מים. כתבתי במקום אחר [ריש סימן צב במהדורה קמא] אודות נקיון כפיים ע"י רוק (ראיתי גדול אחד נ"י שסמך את עצמו על רוק אחר נגיעה בכנים לגבי דברי תוה"ק), [נראה] שאין לחדש הלכה על פי מה שאמרו חז"ל [פסחים מו, א] שלתפילה ד' מילין לפניו ומיל לאחריו בשביל מים. ומדוע לא ינקה ידיו ברוקו, שכבר אפשר שהשמיעונו חז"ל לגבי מי שאין רוק בפיו מאיזה סיבה שתהיה, או אולי יש לפעמים מאן דכאיב ליה פומא מלפותחו ומלהוציא רוקו, ולגבי כזה נצטרכנו להלכה דד' מילין. ועל כל פנים נראה דלכו"ע נקיון כפיים יש על ידי רוק. ועל כל פנים בדרך חסידות נראה לסמוך את עצמו בטח בזה אודות ליחות החוטם, שכתבתי בזה במקום אחר [בסוף סימן צב במהדורא קמא], שאולי זה רק מצד דרך חסידות, וכן הוא נוטה מצד שכשהלכה רופפות המנהג מכריע, והרי המנהג פשוט להקל בליחות החוטם. ועל כל פנים חזי לאיצטרופי עם נקיון ברוק, שיהיה מועיל גם בדרך חסידות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל