לתרומות לחץ כאן

יחוד גר עם בתו הגיורת

שאלה:

האם גר מותר להתייחד עם בתו הגיורת כשהתגיירו ביחד או שכיון שאין ביניהם שום קירבה הם נחשבים כזרים לכל דבר ואסורים ביחוד?

תשובה:

שלום רב.

 

בענין זה נחלקו הדעות: יש שסוברים, שהואיל והסיבה לכך שאב מותר לנשק את בתו היא משום שטבע האדם הוא שלא יבואו לחטוא יחד, דין זה נוהג גם לאחר שהתגייר למרות שכעת בטל יחס הקירבה שביניהם [כדין המופיע בגמ' גר שנתגייר כקטן שנולד דמי (יבמות דף צז עמוד א', ועוד)], ויש שהחמירו בזה, בפרט לענין אופני היחוד והקירבה האסורים מדאורייתא, והמיקל בכך יש לו על מה לסמוך, בפרט כאן שלדבריך זה היה גיור לחומרא.

 

מקורות:

 

בשו”ת אגרות משה אבן העזר חלק ד' סי’ סד  כתב שאין כל איסור בדבר, והגיורת מותרת בכל ניהוגי הקירבה המותרים בין אב לבתו, [כמו שביארנו שלא יבואו לחטוא ביחד] אולם, בשו”ת להורות נתן חלק ז' סי’ פז מחמיר בענין זה, וראה שו”ת בצל החכמה חלק ד' סי’ יד שנסתפק בדבר ונקט להחמיר בזה לענין דברים האסורים מדאורייתא. למעשה, בעת הצורך, יש אילן גדול לסמוך עליו להקל בענין זה. הובאו הדברים בס’ משנת הגר פרק יד סעי’ לד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל