לתרומות לחץ כאן

בישולי נכרי במחלל שבת בפרהסיא

שאלה:

אבא שלי מחלל שבת בפרהסיא האם האוכל שהוא מבשל נקרא כמו בישולי עכו"ם

תשובה:

שלום רב,

לכתחילה בודאי שיש להקפיד על כך, אבל המיקל יש לו על מה לסמוך, יש בזה מחלוקת.

האחרונים חולקים בענין זה, האם המאכל אסור באכילה כמו בבישול גוי או לא. יש להקדים שיש שני טעמים למה אסרו בישולי גויים או משום שחוששים שמא יערבו בתוך התבשיל מאכל אסור (גם אם האדם יודע שכל המוצרים כשרים המאכל אסור), או משום שלא רצו שיתחברו ביחד ויבואו להתחתן איתם, ולכן אסרו בישול גויים, ועכשיו יש לדון מה הדין בישראל מומר שמחלל שבת בפרהסיא האם הבישול שלו אוסר באכילה כגוי או לא, ועיין בפתחי תשובה יורה דעה סימן קי”ג ס”ק א שכתב בשם ספר תפארת למשה שהדבר תלוי בשני הטעמים הנ”ל שלפי הטעם שאסור משום שחוששים שמא יערב דבר שאסור באכילה, אם כן אסור לאכול גם ממאכל שבישל אותו ישראל שמחלל שבת בפרהסיא אבל לפי הטעם השני המאכל מותר, ועיין בפרי מגדים או”ח סימן שכ”ח שדעתו שבישול ישראל מומר אסור וכ”ד ר’ שלמה קלוגר בספר טוב טעם ודעת וכ”ד המהר”ם שיק ביו”ד סימן רפ”א אמנם החת”ס בהגהות על השו”ע מיקל בישראל מומר ולענין הלכה כתב בספר כף החיים בסק”א שבדיעבד יש להקל, ועיין באג”מ יו”ד סימן ח”א סימן מ”ו שנוטה קצת כדעת המקילים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל