תנור נהרס בדירה שכורה

שאלה:

גר ביחידת דיור בעת שימוש בתנור התפרקה הדלת החיצונית של התנור ולאחר מכן הוצאנו אותו לגמרי רשום בחוזה שצריך להחזיר את המוצרים בשלמות, בעלת הדירה רוצה לקנות תנור מיד 2 ונתחלק חצי חצי האם חייבים לשלם?

תשובה:

שלום וברכה,

חוזה שכירות שנכתב בו תנאי שחייבים להחזיר את הדירה ורהוט כמו שהחזירו, לא מחייב את השוכר על בלאי של שימוש. ולכן פטור השוכר על נזקים שנעשו מחמת שימוש סביר. ולכן אם דלת התנור נשברה בגלל שימוש סביר, אין חובה על השוכר לשלם על נזק התנור.

בהצלחה.

מקורות:

בגמרא מבואר ששואל שחייב בכל, אם מתה מחמת מלאכה – פטור. ומבואר בגמרא שטעם הפטור – "לאו לאוקמא בכילתא שאילתה". וביאר הרמב"ן (ב"מ צו ע"ב ד"ה הא דאמרי') וזה לשונו: "והא דאמרינן דמתה מחמת מלאכה לאו לאוקמה בכילתא שאילתה קשיא לי [וכי] מיגרע גרע כיון דכי מתה מיתת עצמה חייב אף על גב דמלאך המות הוא ומה לי הכא ומה לי התם (ב"מ לו:) כי מתה מחמת מלאכה דשואל דמכל מקום איהו גרם (ליה) [לה] היכי מיפטר ויש לומר דשואל ודאי חייב באונסים אבל לא בפשיעה דמשאיל וכאן משאיל פשע בה שהשאילה למלאכה והיא אינה יכולה לסבול אותה וכגון שמתה מחמת אובצנא דמלאכה".

מבואר ברמב"ן שאם השתמש שימוש רגיל ומתה הבהמה נחשב פשיעה מצד המשאיל ולא מצד השואל. 

אם נכתב בחוזה שצריך להחזיר כמות שהוא, כוונת החוזה שאם אירע קלקול שפטור מצד ההלכה, כגון שוכר קרקע שאין שמירה לקרקעות, או כל קלקול שנעשה באונס שפטור, החוזה מתנה שיהיה חייב. אבל סוגי קלקול שמגיע משימוש – אין זה במשמעות החוזה לחייב. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל