חשבון נפש בין אדם לחבירו

שאלה:

שלום מורינו הרב,

זה כבר זמן מה שאני רוצה להתחזק בכמה דברים, ובפרט בנושא של "בין אדם לחבירו". וכשפשפשתי במעשי לראות במה להתחזק ומה לתקן, נזכרתי כמה דברים שאירעו לי לפני כמה שנים, שעדיין לא עשיתי דבר עליהם. אני רוצה חוות דעתו ההלכתית של הרב שיעזור לי לצאת מזה שלא תהיה קופה של שרצים תלויה מאחורי…

הנה המקרים שאירעו שעליהם באתי לשאול הרב שליט"א (מחילה על האריכות והמורכבות של הנושאים….). מאחר שהמקרים האלו היו לפני כמה זמן, איני זוכר כל הנתונים ואני מסתפק על כמה מהם…

א. זה אירע לפני כמה שנים כשהייתי עדיין צעיר לימים. בבית ספר שלי עשו יציאה במדינה אחרת, והייתי שמה עם חברים ומורים ומורות. אחד מהחברים שלי היה מדבר עם אחת מהמורות ואמר דבר שכמדומה לי היה יכול להשתמע בשני אופנים. האופן הראשון אין בו שום פגיעה כלפי המורה אבל באופן השני יש פגיעה גדולה כלפי המורה (דהיינו שהיא מאוד שמנה…). שמעתי את זה וגם אני אמרתי דבר. אני לא זוכר בדיוק אם עשיתי בכוונה או לא (נראה לי שלא, אבל מי יודע…) והוספתי דבר שכאילו חבירי (או גם אני) כיוון לאופן שיש בו פגיעה כלפי המורה… נראה לי שהיא נפגעה (ונראה לי שגם יתביישה מזה), וגם חבירי אמר לה תיכף שהוא בעצמו לא כיוון לזה (ונראה לי שגם הוא יתבייש מזה). אחרי זה, כמדומה לי שהלכתי לבקש מחילה מהמורה והיא אמרה לי ברצינות שצריך להיזהר לא להגיד דברים כאלה (כל זה אני אומר מזכרוני ואני לא זוכר בדיוק כל הנתונים…). אני לא יודע אם מחלה לי. ראיתי אותה פעם (הייתי עם מישהוא) והיא עשתה לי חיוך, ואני חושב שהיא רצתה להגיד לנו שלום (או אולי רק לחבירי…) באופן זה. אני חושב שאינה מקפדת על זה, שהדבר הזה אירע לפני כמה שנים (וכמדומה לי שגם לא רציתי לפגוע בה…).

1. האם אני צריך ללכת ולבקש ממנה מחילה ? ואם צריך, האם אני צריך להגיד לה בשביל מה אני מבקש ממנה מחילה (שאולי היא תתביישי…) או עדיף להגיד לה מחילה כמו ש"כולם אומרים" (למשל לפני יום כיפור) באופן כללי ? (אפשר שבכלל היא לא זוכרת ושזה יהיה מוזר לדבר על סיפור כזה שעבר לפני כמה שנים).

2. לגבי החבר שלי, שאמר לה תיכף שהוא בעצמו לא כיוון לזה, כמדומה לי שהוא יתבייש מזה. אני חבר שלו, ולפני כמה חודשים הלכתי איתו למסעדה ואין סכסוך בינינו. האם אני צריך לבקש ממנו מחילה על מה (שנראה לי) שיתבייש מזה, ולהזכיר לו המעשה, ולבקש מחילה על זה, או אפשר להגיד לו מחילה באופן כללי בלי לפרט מה שקרה (שאנחנו חבירים ואיני יודע אם הוא בכלל מקפיד עלי על זה, ואם בכלל הוא זוכר מה שקרה… ואפשר שזה יהיה מוזר לדבר על סיפור כזה) ?

ב. המקרה השני אירע גם כן לפני כמה זמן, כמדומה לי שזה היה ביום כיפור… הייתי בבית כנסת ושומע דרשת הרב. פתאום, אני רואה שהרב אומר לי (אולי יותר נכון לומר שמרמז לי) להגיד לאבא שלי שיש אשה (או נשים) שמשתמשות בפלאפון בעזרת נשים, שיגיד להן להפסיק את זה… פניתי אל אבא שלי וראיתי שהיה מנמנם קצת, ולא רציתי להעיר לו. איני זוכר אם בקשתי היתר מהרב או לא, והלכתי בעצמי אצל הנשים האלו ואמרתי להן שכאן זה בית כנסת… כמדומה לי, שהיו שם רק שתי נשים, יושבות אחת ליד השניה, ושאחת היתה משתמשת בפלאפון. כמדומה לי שהלבנתי פניהן… יש לי ספק בדבר האם אני מכיר את אחת מהן ושהיא גויה נשואה ליהודי, והשניה איני מכיר אותה כלל, או אם בכלל זה נשים שאיני מכיר בכלל ?

1. כמו שאמרתי, נראה לי שרק אחת מהן היתה משתמשת בפלאפון. האם אני צריך ללכת לאשה הגויה (שיתכן שזוהי האשה שהיתה שם) כדי לבקש ממנה מחילה ולבקש ממנה מי היתה האשה שהיתה עמה בסיפור ולחפש אותה ולבקש ממנה מחילה, או אין צורך (גם לבקש מחילה וגם לבקש ממנה אם היא יודעת מי האשה השניה) ? ואם נגיד שצריך לבקש מחילה מספק (שאולי אין קשר בין הנשים שאני חושב עליהן לבין הנשים שהיו בסיפור), האם צריך להזכיר מה שקרה או אפשר לומר מחילה באופן כללי ? (אני מדגיש, שנראה לי שזה יהיה קצת מוזר שאלך אצליהן לבקש מחילה, שכמדומה לי שאני לא מכיר אותן ושהן לא מכירות אותי…).

2. האם אני צריך לבקש מהרב (אם הוא זוכר) שיגיד לי מי היו הנשים האלו ? (יתכן שהוא לא יזכור, ושזה יהיה קצת מוזר…)

ג. המקרה השלישי אירע גם כן לפני כמה זמן. נראה לי שזה היה בשבת, באתי לעזור להכנת הקידוש בחדר הסמוך לבית הכנסת. נראה לי שהיו חוגגים בר מצוה וכדו׳ ולכן הביאו קייטרינג. באתי לעזור (לפעמים אני עושה כן לעזור להכנת הקידוש) ואחד מהמלצרים או מהמארגנים וכדו׳ אומר לי לא לעזור כי זה בעייתי מבחינת הגיינה… כמדומה לי שהוא אמר לי (וגם לחבר אחד) בצורה קצת לא מכובדת, ונפגעתי… אחר זמן מה, הוא חזר אלי (אולי הוא רצה לפייס אותי) וביקש לעזור לו לאיזה דבר (כמדומה לי להכין הכסאות) והשבתי לו בצורה לא מכובדת שאיני רוצה לעזור לו כי אני לא הגייני (וגם נראה לי שחבירי אמר לו כן שאינו רוצה לעזור לו)… איני זוכר כל מה שאמרתי, ואפשר שזה היה בנוכחות כמה אנשים (איני זוכר כל כך). איני יודע גם כן אם הלבנתי פניו. הוא אמר לי (כמדומה לי) שהוא לא רצה לפגוע בי וכו׳ ואיני זוכר אם בסוף עזרתי לו.

1. האם אני צריך לבקש ממנו מחילה, אף שנראה לי ששכח את זה (מעולם, אי אפשר להיות בטוח שנשכחים הדברים…), שזה היה לפני כמה שנים ? אם נגיד שצריך לבקש מחילה, האם צריך לפרט מה שעשיתי לו או אפשר לומר באופן כללי ?

ד. עוד מקרה שאירע לי, לפני כמה שנים… דברתי עם רב בית הכנסת שאולי זה רעיון טוב להוציא לאור כל שבועה (וכדו׳) דברי תורה בקונטרס קטן. התחלנו לעשות את זה, והייתי שולח (או משתדל…) כל שבוע הקונטרס במייל. [מכאן ואילך איני זוכר כל הנתונים…] כמדומה לי שבא אלי הרב והגיד שאחד שלח מייל לכל הרשומים, בשמי, כדי להזמינם לגאלה שלו (איני זוכר בדיוק). הבעיה היא, שהציבור יהיה מעורב, ויהיה נשים הרוקודות (כמדומה לי)… ראיתי את המייל ששלח, ואכן הוא כתב את שמי בתחילת המייל וכתב שהבית כנסת שלנו והארגון שלו הם ידידים כבר מכמה זמן, והוא ביקש ממני לשלוח המייל לכולם. כמדומה לי שהייתי קצת בהלם ובכעס. הרב בא אלי (כמדומה לי…) וביקש ממני שאדבר איתו שלא נכון מה שהוא עשה. התקשרתי אליו ודברתי איתו בכעס (אני ממש רוצה לתקן המידה הזאת…) והוא התנצל ואמר לי שלא בכוונה הוא שלח את זה לכולם והוא רצה רק לשלוח לי את זה, והייתי ממשיך לכעוס. אחרי זה, הבנתי מה קרה… כששולחים מייל, יש כמה אפשרויות (שלש כמדומה לי). אם כותבים כתובות דואר באיזה מקום אז אם אחד מהאנשים שקיבל המייל עונה, כולם מקבלים המייל… שלחתי הקונטרס השבועי באופן זה והוא השיב לי, ואז כולם קבלו את זה (וממילא, הוא כתב את השם שלי…). הוא היה יכול לשלוח לי מייל בלי להשיב על המייל ששלחתי ואז רק אני הייתי מקבל את המייל שלו (אולי, לא ידע), אלא שאני התנהגתי כמתחיל ושלחתי המייל באופן הזה, וגם הוא השיב על המייל, ואז כולם קבלו… אחרי זה, (איני יודע בבירור אם הרב ביקש ממני שאעשה זאת, אבל נראה לי שכן) שלחתי מייל לרשומים שאיני מסכים כלל על זה ושזה נגד דעת התורה והבית כנסת שלנו… [כמדומה לי שמחקתי הכתובת מייל שלו, ואז הוא לא קיבל המייל החדש ששלחתי נגדו…].

נראה לי שדברתי בפלאפון [בכעס] בנוכחות כמה אנשים והרב, וגם הרב בעצמו לפעמים היה מדבר איתו (כמדומה לי…), ואולי עוד אדם היה, לפעמים, מדבר איתו, (בתורנות)… יתכן שהוא, במקומו, היה גם כן עם כמה אנשים, ויתכן שהלבנתי פניו… גם יתכן ששמע ששלחתי מייל נגדו והוא יתבייש מזה…

1. האם אני צריך לבקש ממנו מחילה ? אם נגיד שצריך לבקש מחילה, האם צריך לפרט מה שעשיתי לו או אפשר לומר באופן כללי ?

יש להדגיש שכמעט כולם (או אולי כולם, שגם החבר שלי איני רואה אותו אלא מידי פעם), איני רואה אותם בדרך כלל (אלא אולי באופן עראי), ונראה לי שאין לי כל כך "הזדמנות" לבקש מחילה מהם בלי שירגישו שיש דבר מוזר (וגם לפני כיפור, נראה לי שזה יהיה מוזר)…

אני מבקש מהלב שהרב יעזור לי כי אני רוצה להתחזק בנושאים האלו וגם לתקן, אלא שזה ממש מורכב…

ן.ב: אגב, האם יש נפקא מינה אם מי שפגעתי בו והלבנתי פניו היה מחלל שבת (או אולי אפשר להגדירו כתינוק שנשבה) ?

יורינו מורינו באיזה דרך ישכון אור !

תודה רבה, ומחילה…

יהי רצון, שהקב"ה יעזור לנו להתחזק ולחזור בתשובה שלימה !

תשובה:

שלום וברכה

ראשית, התפעלתי לראות את חשבון הנפש שלך, זה דבר נפלא ביותר! 

לעצם הענין, לגבי המורה נראה שכיון שלדבר איתה על כך יצער אותה אולי יותר, אין לבקש ממנה סליחה ויש להניח שבודאי מחלה. בענין זה כידוע נחלקו הדעות, שכן מחד גיסא לשון הרע או הלבנת פנים הוא אחת העברות שבין אדם לחברו שאין יום הכיפורים מכפר עליהן ללא תשובה, ומאידך, אותו אדם מאוד יפגע אם ישמע שמדברים עליו דברים רעים, ובכל מקרה תגרם לו מכך אי נעימות מרובה, ולא הגיוני שכדי לכפר על חטא נגרום לו אי נעימות זו. לכן המנהג המקובל הוא שלא מבקשים על חטא זה סליחה אלא רק חוזרים עליו בתשובה בינינו לבין הקב”ה ובעז”ה יתכפר. מקורות: ראה מועדים וזמנים ח”א סימן נ”ד בשם הגר”י סלנטר.

לגבי אותן נשים בבית הכנסת ודאי נהגת כהלכה, זו שדיברה בטלפון בבית הכנסת יש להוכיח אותה חריפות, והשניה הרי יודעת שאין כוונתך אליה.

לגבי המלצר לא ראיתי בדבריך דבר שיש בו כדי להעליבו.

לגבי אותו אדם שהשתמש שלא כדין במייל שלך, הוא עשה עוול, אולי זה היה בחוסר זהירות אבל בהחלט עוול, והתוכחה שלך אליו היתה מוצדקת.

בהצלחה רבה!

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. שלום רב,
  תודה רבה על המהירות !

  הוא לא ממש השתמש במייל שלי, אלא זה היה במייל שלו. הבעיה היא שבמקום לשלוח את המייל שלו רק לי, המייל נשלח (כנראה שלא בכוונה) לכל הרשומים.
  האם יש הבדל ?

  תודה רבה.

 2. שלום וברכה,
  תודה רבה ! אני מרגיש יותר טוב…

  א. אלא אני עדיין חרד לגבי המורה… האם אני יכול להיות בטוח שאם אני עושה תשובה (וידוי, חרטה, ולהשתדל לעזוב החטא), הקב"ה יתכפר לי לגמרי ויהיה לי חלק לעולם הבא, או שמא יש מה לדאוג שהחטא ישאר, ח"ו ?
  אני יודע שזה המנהג המקובל וכמדומה לי שזה מחלוקת עם החפץ חיים. אבל קשה לי להיות בספק על זה, שאני רוצה שלא ישאר שום רושם מהחטא…

  ב. ואגב, לא מצאתי בדברי הרב שליט"א האם אני צריך לבקש מחילה מהחבר שלי על זה …

  מחילה שאני עוד פעם חוזר ושואל את הרב …

 3. שאלה אחרונה על הנושא בעז"ה (בל"נ): גם לומר לה שהתנהגתי כלפיה בחוצפה זה אולי יהיה מוזר כי זה אירע לפני כמה שנים וגם אולי היא תשאלי על מה ואז זה יהיה קצת בעייתי…

  א. האם אפשר לומר לה בלי לפרט אלא לומר באופן כללי, וזה יהיה מספיק ?

  ב. כתב הרמב"ם (הלכות תשובה ז, ד) "אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא מעולם". אם אני לא הולך לבקש לה מחילה, כי לפי מה שהשיב מורינו הרב שליט"א אין צורך כי סומכים על מנהג העולם, האם אפשר להיות בטוח שהחטא נמחק (יתכן שלא אוכל ללכת או משום סיבה אחרת לא אלך. ובפרט שאפשר לשאול השאלה הזאת על כמה מקרים בחיים כמו שהרב כתב לגבי ענייני לשון הרע) ?

  אשמח לקבל תשובה !

  תודה מראש ! וכל טוב, בעז"ה .

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל