גזירת שחיקת סממנין בתרופות בזמן הזה

שאלה:

ידוע לי שאיסור רפואה בשבת נוהג רק ברפואה שיש לה מקביל עם שחיקת סממנין. אך עם מחלה שאין לה דרך ריפוי עם שחיקת ססמנין, אז מותר לעשות רפואה רגילה.
ואם כן, חשבתי שלכאור' בזמן הזה כל המחלות אין להן דרכי ריפוי על ידי שחיקת סממנין, שכל הכדורים הכימיים לא נעשים ע"י טחינה של הרכיבים וכד', אלא הכל מן הסתם תמציות כימיות וכד', וא"כ לא שייך לגזור.
האם יש פירכא על זה?

תשובה:

ראשית אני לא יודע מה הליך הכנת התמציות האלו, הרי ודאי זה נעשה מעלים כל שהם… אבל נראה שגם לא דייקת במה שכתבת, לא כתוב שדוקא אם יש שחיקת סממנים, אלא אם הרפואה היא על ידי סממנים אסורה גם רפואה אחרת, ומה שיש רפואה על ידי סממנים גזרו חכמים בכל מקרה בלא לחלק בין תמציות לשחיקה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. באמת צריך לברר מה בדיוק הליך עשית התרופה
  אבל אם נניח שנעשה בלי מלאכת שחיקה כלל. אלא רק בישול או זיקוק או כל פעולה אחרת של חומר כימי.
  א"כ לכאור' זה לא בכלל הגזירה.
  הגזירה היתה שיבואו "לשחוק סיממנין" ולכן כמו שכתבתי כבר כתבו הפוסקים שבמקום שאין ריפוי ע"י סממנין אין גזירה.
  ומה שכתבנו הרבנים שכל מקום שיש סממנין יש את הגזירה. מנין להגיד כך? למשל אם זה דבר אין רפואה ע"י תרופה כלל, אלא רק ע"י אכילת ירק או חסה, האם יש בזה גזירה.
  ואם נגיד שכל רפואה שיש בה חשש מלאכה גזרו ולא רק מלאכה של שחיקה, זה נראה לי חידוש, ולמה להגיד כזה דבר?

 2. דבר נוסף:
  כעת מצאתי שבאמת רבי שלמה קלוגר בספר החיים סי' שכ"ח פרק ו' [הובא בפסקי תשובות בסי' שכ"ח] כתב ביותר להקל בכל תרופה שחוץ מהטחינה עברה קודם גם בישול [וסברתו שכיון שצריך לבשל, א"כ אין חשש שהאדם יבשל בשבת] וגם אם דבריו לא נתקבלו להלכה זה בתרופה שצריך גם טחינה מלבד הבישול. אבל זה נראה שפשיטא לו שעל עצם בישול זה לא בכלל הגזירה. ואם צריך בישול לבד, לכאורה זה וודאי טוב.
  ועל זה חשבתי להוסיף שהיום גם אם נגיד שמתבצע ברכיבים איזה פעולה של טחינה או זיקוק, במידה וזה רכיב כימי, לא בטוח שזה נקרא "גידולי קרקע" שנאסר בזה טוחן. [איני יודע איך להגדיר רכיב כימי שזוקק מדבר היוצא מן הקרקע?]

 3. דבר רחוק שחכמים ירדו לסוף כל סממן איך הוא נעשה, הרי אין לך "לא פלוג גדול מזה", רק כאשר זה פעולה אחרת של אכילה או פעולה אחרת הקלו

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל