שלום עליכם בליל שבת

שאלה:

יש אנשים שומרי שבת. לא שרים שלום עליכם. למה. איזה קהילה הם שיכים.  2. קודם מברך על נטילת ידיים ואחר כך שוטף?

תשובה:

אינני מכיר מנהג שלא לומר שלום עליהם, יש נמנעים מלומר את הקטע האחרון צאתכם לשלום, כפי שהעיר היעב"ץ בסי' עמודי שמים שאין ראוי ללות את המלאכים החוצה, אדרבה יש לבקש שישארו כל הסעודה…

קודם נוטלים ואז מברכים, לפני הניגוב.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. בספר כתר ראש (לתלמיד הגר"ח מוואלאזין ז"ל) כתב: "הפזמון ברכוני לשלום בליל ש"ק לא אמר וכו' ואין לבקש מהמלאכים, כי אין להם כח מאומה, והכל אצלנו בהכרח, כאשר האדם זוכה מוכרחים הם לברכו וכו'. וכ"כ בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ה סימן מג): "וכן לא היה אומר אאמו"ר זצ"ל בליל ש"ק, כשאומרים שלום עליכם, את החרוז ברכוני לשלום מטעם זה".
    לגבי הפזמון צאתכם לשלום במחצית השקל (או"ח סימן רסב) כתב: "וכתב שראה סדור תפלה אחד נדפס והשמיט נוסח צאתכם לשלום, על פי גדול אחד, ועיין שם מה שכתב ליישב. ולענ"ד פשוט דאף על גב דהמלאך נשאר אצל האדם כל יום השבת מכל מקום אין לשבש נוסח צאתכם לשלום, כי הוא על דרך [דברים כח, ו] ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ואף על גב דאין יציאת המלאכים עתה, מכל מקום אומר צאתכם לשלום על זמן היציאה כשתהיה":

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל