החובה לקום למנין מוקדם כדי להתפלל בציבור

שאלה:

מה הדין מי שגר באזור שרוב המניינים לא נשמר בהם כלל כללי הזהירות והוא חושש מללכת אליהם. והמנין היחיד שאפשרי להגיע אליו בבטחה הוא מנין ותיקין, האם חייב בשביל לקום ותיקין, או שיכול לקום בשעה שרגיל בה ולהתפלל לעת עתה ביחידות. אשמח למקורות, תודה!

תשובה:

שלום וברכה

ענין זה נכנס לשאלה האם התפילה במנין היא חובה. ונחלקו בזה הדעות, יש סוברים שזהו חיוב גמור, ומשום שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, ויש שדייקו מלשון השולחן ערוך בסי’ צ סעיף ט שאינה חיוב גמור, שכן כתב “ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור”. אמנם, לשון הרמב”ם בפ”ח מהל’ תפילה, הוא “צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור”, ומשמע שהיא חובה ממש, וכן נראה מדברי התוס’ בברכות מז ב שר”א שחרר עבדו כדי לקיים תפילה בציבור ומשום שהמצות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל דוחה את האיסור לשחרר עבד כנעני, וראה עוד רמב”ן גיטין לח ב, שו”ת הרדב”ז ח”ד סי’ יג, ובהרחבה בשדי חמד כללים מערכה ת כלל לז.

בשו”ע הרב הגדיל יותר וכתב שם בסעי’ יז: תפילת הציבור אע”פ שהיא מצוה מדבריהם גדולה היא ממצות עשה של תורה!

בשו”ת אגרות משה ח”ב סי’ כז כתב סברא מענינת לחייב תפילה במנין מעיקר הדין, שהרי כלל יש בידינו שהמתפלל במקום צואה אינו יוצא ידי חובתו, ומשום שתפילתו תועבה ואינה מתקבלת בשמים, ואם כן כיון שאמרו חכמים אין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, מן הדין לומר שאינה תפילה כלל ועליו לחזור ולהתפלל, אלא שבדיעבד אין לחייבו בכך, משום שאפשר שיש לו זכות אבות מיוחדת שבזכותה תתקבל תפילתו. נמצאנו למדים שהכרעת הפוסקים שיש חיוב להתפלל במנין.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. ייש"כ על המענה

    אולם שאלתי שגם לסוברים שזה חובה, הרי מצאנו כמה קולות בדין חובת מנין, כגון עד כמה צריך לילך לטרוח. וכן מי שחלש קצת וכד', וכן מי שמבטל שיעור תורה. קולא שלא מצאנו בשאר חובות, מוכח שזה חובה שלא צריך לטרוח עליה לגמרי, ולכן גם לשיטתם עדיין קיימא השאלה.

  2. כל הקולות שהזכרת זה בדבר מזדמן חד פעמי, אבל לא יעלה על הדעת שאדם שלמשל גר בכפר ששם התפילה היא בנץ, ואין עוד מנינים, יהיה פטור ממנין…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל