עובד שזוכה במחשב נוסף במתנה – למי שייך המחשב?

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,

מעשה באחד שעבודתו אמר לו לקנות מחשב כדי לעבוד ושישלמו אותו אחר כך. והרי כך עשה והסביר לחנות מחשבים שהיה תורך מיד לקבל זה במשלוח במשך לילה אחד כדי להתחיל לעבוד מיד והבטיחו לו שיקבל בזמן למחרת הזמנתו.

התקשר ואמר שלא קיבל, אמרו לו הרינו שולחים לך עוד וזה יהיה אצלך מיד, ואז קיבל אולם גם המשלוח ראשון הגיע, ושאל אותם מה לעשות? אמרו אל תשלח לנו בחזרה היות שאנו לא עמדנו בדיבורנו הריהו שלך!

וסיפר לבעל העסק על זה ולא יודעים למי הוא שייך? אם להעובד או לבעל העסק?

והצדדי הספקות אלו הם:

ה יכול להיות אפשר להבין מטענה בעבור העובד- כיון שקנה בכספו ולא בא מן כסף החברה אף שהבטיחו לשלם לו עבור זה, הרי זה שלו כיון שכל מעשה הקנין נעשה אצלו דהיינו קנה המחשב דרך סיטומתא באשראי שלו והוא קיבל המוצר והגביה לו, וגם לא קיבל חוזה וגם לא עשו שום קנין על הבטחה שאמרו לו והריזה הבטחה בעלמא ואין לה תוקף. ועוד כששאל בעל החנות אודות המחשב מה לעשות הרי הם גבו רק עבור מחשב אחד, ועל פי הדין היה לו להחזיר להם כיון שזה לא אבידה היות ויש המספר מעקב שהם יכולים לדעת שהוא קיבל זה, ואם מיאן לומר שקיבל הרי זו גנבה ולא עבידה. ואת"ל שנגיד יש אפשרות שהיה עבידה גם בזה זכה בעבדה לעצמו ללא קשר לבעל העסק שלו. ובפרט שהחברת מחשבים אמר לו שהרי הוא שלך תעשה מה שתרצה ושרק יגבו עבור מחשב אחד. ואת"ל שהוא שליח מבעל העסק וזה שייך לו בשביל שנעשה שלוחו באמירה והרי מה שהרויח הרויח לשלוחו, יש לדחות ולומר שלא מפני שכבר פעל שליחותו בקנית מחשב אחד שזה דרישו ממנו, וכיון שדיבר עם החברה אודות המחשב יתר שזה לא היה מגיע לבעל החברה היות שהעסקם היה לקנות מחשב אחד וגם זה לא שליהם שלא היה אבידה אלא בעלותו של מחשב זה יתר הוא מאה אחוז של החנות ולהם היה לקבל בחזרה דהיינו לא היה שום העברה לאיש העובד או להבעל העסק, והם החליטו בעצמם מפני בושה לתת לזה הרי שלו, ובשביל שהבוס ישלם לו מאוחר אף אם תרצה לומר שזה שליחות לא נקראה שזכו בו אלא העובד.

טענה מצד הבעל העסק- הרי מיניתי פלוני שלוחי לקנות הרי אני קניתי ונתתי לו להשמש במחשב שלנו ומה שזכה זכה עבונו, ובשביל תשלום בכספו לא מעלה או מוריד שום שליחות וגם הקנין לא לו עשה אלא לנו והריהו ששליח לכל דבר ומה שזכה בתוך שליחותו במה שעוסק כשליח הרי ברור ששלנו. ואם תצה לומר לאו שליח הרי נתינה זו היא למי שמשלם המחשב והרי אנו המשלמים. ומחשב זה יהיה שימוש לעובד אחר.

לפע"ד הצדק עם העובד.
אולי נוכל להוסיף ולומר שאם היה אומר להם שלא היה רוצה עוד לעבוד גם אינם צריכים לשלם לו מחשב והיה שלו, מדוע היו משלמים לו אם לא יעבוד להם, ואף שעתה ישלמו בשביל שהוא יעבוד להם, זה קנין חדש ומה שקונים הוא מחשב אחד כמו שדיברו שזה מה שהוא צריך לעבודתו.
שניהם מוכנים לעשות מה שיפסקו להם רבנים ואין ריב רק מצד הצדק רוצים לדעת מהו ההלכה.
ברכה והצלחה ובריואת לכולם!

תשובה:

שלום וברכה,

לי נראה שהמחשב השני חולקים בו העבודה והעובד. וטעם הדבר שהעובד קנה את המחשב בשליחות העבודה ולכן המחשב שייך לעבודה. אולם המשחב השני הגיע כפיצוי מתנה לעובד. ושליח שקיבל מתנה חוקלים בו השליח והמשלח, כמבואר בשו"ע חו"מ סימן קפג סעיף ו. וטעם הדבר כיון שהמתנה ניתנה עבור העובד ובגלל המשלח ששלח לקנות. וכמו כן גם במקרה זה המחשב לא היה ניתן לעובד אילו לא היה קונה, ונמצא שהעבודה שקנו מחשב גרם למתנה. ומאידך פיצו את העובד במתנה בגלל טעות במשלוח, ושניהם גרמו למתנה, וחולקים בה.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל