הפקר לצורך פטור מס בלבד

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב
רציתי לשאול לגבי הפקר שנעשה כדי להרוויח, למשל אדם שרוצה למכור דירה במיליון וחצי ש"ח אלא שהקונה רוצה לשלם מיליון ש"ח שידווחו עליהם ויהיו רשומים וחצי מיליון בלי לדווח- כדי לחסוך כל מיני עלויות ומיסים, (השאלה ללא קשר מה החוק אומר אלא בירור תיאורטי – הלכתי בדיני הפקר) אלא שאת החצי מיליון הוא רוצה להפקיר, ברור לכולם שהוא לא יפקיר אלא אם ברור לו שהוא מקבל את הדירה ובודאי שהמוכר לא ימכור אם לא ברור לו שהכסף יגיע לידו, האם מבחינה הלכתי אפשר לקרוא לזה הפקר ולומר שבאמת התשלום על הדירה היה רק מיליון או שמא זה רק משחק מילים אך ברור לכולם שזה תשלום על הדירה ולא הפקר כלל?
תודה רבה לרב

תשובה:

שלום וברכה,

אם ברור לכל שההפקר הוא רק כחלק מהמקח, לא מועיל ההפקר. וגם ההפקר נחשב כתשלום על המקח. וכמו שמצאנו בשולחן ערוך בדינא דבר מצרא סימן קעה סעיף נד שבמתנה אין דין של בר מצרא. אבל אם נותן מתנה והנותן מקבל עליו אחריות, יש בו משום דינא דבר מצרא, משום שאנו אומרים הערמה היא וכתב בשטר מתנה אבל אכן היה כאן מכירה, שהרי אין אדם נותן מתנה עם אחריות. וקשה הרי בשטר שנותן לו כתוב שנתן במתנה, והמקח נעשה בצורה של מתנה, ולמרות שיש כאן הערמה הרי המקח הוא מקח של מתנה שאין בו דינא דבר מצרא ומדוע מבטלים את המקח מדין בר מצרא. הרי לנו ראיה מוכחת שכל שכיון שהיה כאן הערמה נחשב הוא למכירה ולא למתנה, למרות שבשטר כתוב מתנה.

תנאי שחלק מהמקח יהיה מתנה כדי להיפטר מתשלום דמי תיווך

מכאן למד בעל הפתחי חושן (חלק גנבה פרק א הערה א) לגבי הערמה בעסקאות נדל"ן שהמוכר מתנה עם הקונה שהמחיר יהיה במחיר נמוך, ואת השאר ייתן לו במתנה, ובכך לא יופחת מהם התשלום של התיווך. וכותב שם הרב פתחי חושן, שהערמה זו לא מועילה לפטור מתשלום התיווך, והחלק שניתן במתנה נחשב כחלק מהכסף של המקח, ויש לשלם גם על החלק הזה דמי תיווך.

וכן מבואר בשו"ת מהרש"ם ח"א סימן צח, שדן שם במי ששכר שענק (בית מזיגה) מחבירו, והתחייב באופן המועיל שלא ימכור לערלים בכפר בפעם אחת יותר מליטר יי"ש, ואם יעבור על התנאי יוחלט ממנו הבית מזיגה, ונעשה הקנס באופן המועיל. ועתה רוצה המוכר למכור לגוי כמה ליטרים, כאשר הגוי הגיע עם כמה כלים שבכל אחד פחות מליטר, וטוען המוכר שכל כלי הוא מקח בפני עצמו. או שיקנה הגוי ליטר אחד, ויחזור לביתו ויקנה ליטר שני. וכיון שכל מקח הוא בפני עצמו טוען המוכר שלא נחשב שעובר על התנאי. והשיב המהרש"ם שאם בא הערל ליקח בפעם אחת יותר מליטר, אפילו נותן לו בכמה כלים, או שהולך ושב לביתו נחשב הכל מקח אחד והרי הוא בכלל האיסור. אבל אם בתחלה בא ליקח פחות ואח"כ נמלך ליקח עוד, יכול ליתן לו. והמהרש"ם הוכיח דינו מדברי הרמ"א יו"ד סימן רנ"ג ס"א, מעני שהולך בדרך ונוסע מעיר לעיר לקבץ נדבות, ונתנו לו שיעור ר' זוז, דכל מה שהיה בדעתו ליסע כשהלך מביתו מקרי פעם אחד. אבל בנמלך אחר כך ליסע להלאה, אסור. וכן כאן כל מה שהיה בדעתו לקנות בפעם אחת – נחשב למקח אחד, גם אם בפועל קונה בשתי פעמים. ורק אם נמלך בדעתו ורוצה לקנות עוד נחשב למקח אחר.

קונה שמפצל את הקניות כדי לזכות במבצע כפול

רבים שואלים, מצוי בצרכניה שעורכים מבצעים שעל כל קנייה זכאי במתנה או במוצר בהוזלה. ומתנים שהמבצע אחד לכל לקוח. ויש לקוחות שמלקים את הקנייה לשתי קניות כדי לזכות בהטבה כפולה. האם עושים כדין. ולפי דברי המהרש"ם נראה שאם בדעתו לקנות את כל הקנייה, לא יועיל לו שיפצל את הקנייה. וגם אם ילך וישוב לביתו שנית לא יועיל לו לזכות שנית במבצע, כיון שמתחילה דעתו הייתה לערוך את כל הקנייה. ורק אם נמלך בדעתו או ששכח חלק מהדברים וחוזר ועורך קנייה נוספת יהיה מותר.

אמנם מצאנו בגמרא ב"מ שאדם יכול להפקיר אצל בפני שלושה חברים כדי להיפטר מביעור מעשרות. והגמרא נוקטת שיפקיר בפני שלושה שיודע שלא ייזכו וייקחו לו את מה שמפקיר. הרי לנו שההפקר על דעת שלא ייזכו. אמנם לא קשה ששם מפקיר הפקר לחלוטין, ואם יבוא אחר ויזכה לא יוכל לטעון נגדו, והגמרא ממיעצת שיעשה זאת בפני אוהבים שלו שמרחמים עליו ולא ייזכו. אבל הפקר שמוכיח מהעסקה שאינה הפקר והכסף הוא תמורת המקח, איך בכך שם הפקר.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל