חיוב שתיית יין ביום טוב

שאלה:

רציתי לברר בקשר למצוות שמחת יו"ט ככל שזה נעשה ביין.
א) צריך רביעית או מלא לוגמיו מספיק?
ב) ניתן לצאת יד"ח ביין קידוש או שצריך לשתות עוד גם בסעודה?
ג) מה אחוזי האלכוהול המינימליים צריך שיהיה בו ע"מ שיחשב יין?

תשובה:

שלום וברכה

 

בענין השאלה אם חובה לשתות רביעית דוקא, ראה בשו"ת רבבות אפרים ח"ו סי' רסג שסבר לומר שהכל תלוי לפי שמחתו והנאתו של האדם, מי שרגיל בשתייה ישתה יותר ומי שאינו רגיל ישתה מעט, אפילו פחות מרביעית, אבל בשם הגרי"ש אלישיב הביא שם שיש חובה לשתות רביעית ונראה שכך הוא מנהג העולם.

 

אין די ביין הקידוש, משום שהשמחה היא דוקא כששותה כדרך המתענגים בתוך כדי אכילתו, ראה רבבות אפרים שם.

 

לגבי אחוז האלכוהול לא מצינו דין מיוחד, במיץ ענבים סברו רוב הפוסקים שאינו יוצא ידי חובה משום שאינו משמח, אבל יין תמיד טוב לקיום מצוה זו. ועי' במה שהביא שם ברבבות אפרים "אם אין לו שמחה ביין שישמח על ידי דבר אחר והוא על ידי לימוד התורה יהיה שמח וכו', וצריך לשתות יין שניכר שיהיה ניכר ששותה משום שמחת יום טוב והכל לפי טבע של האדם כשבא לידי שמחה ומהגר"ח קנייבסקי כתב שמקיים המצווה אם שותה יין ביום הראשון, ואם יוצא המצווה במיץ ענבים שמעתי דהכל לפי טבע האדם והפר"ח כתב שאין יוצאין ביין צימוקים שמחת יום טוב וכו', ומ"מ למי ששונא היין י"ל שמקיים שמחה במיץ ענבים"

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל