שואל שקשר את האופניים בידיעת המשאיל ונגנבו

שאלה:

לראובן היו ברשותו אופניים שהיה רגיל להשאילם לאחרים, יום אחד השאילם לשמעון, ובמהלך דרכו של שמעון עם האופניים נשבר משהו, לא ברור מה ולא ברור השווי, נאמר שהיה נאמד בכ200 ש"ח, שמעון שהיה באותו זמן ליד חנות לתיקון אופניים קשר את האופניים שם עד שיתברר מה צריך לעשות, לאחמ"כ הודיע לראובן הבעלים על השבר ועל כך שקשר את האופניים שם, ראובן הבעלים ביקש משמעון את המפתח למנעול, ושמעון השיבו שיביא לו בקרוב, אך רק צריך למצוא את המפתח שהוא בביתו ולא אצלו וכדו', לאחר ג' שבועות בערך שלא השיב שמעון את המפתח, ובמהלך ג' השבועות האלו נצפו האופניים מספר פעמים במקומם, השיב שמעון את המפתח לראובן הבעלים, ראובן התמהמה כשבוע ולאחר שבוע ניגש למקום האופניים ומצא שנגנבו, וכאן השאלה האם נחשב שהאופניים נגנבו משמעון או מראובן יורנו הרב דעתו דעת תורה.

תשובה:

שלום וברכה,

כאשר השואל הניח את האופניים קשורות בידיעת המשאיל לא נחשב השבה ליד השואל, אלא אם כן אמר לו השואל שפוטרו מחיובו. אבל כל עוד שלא פטר בפירוש לא נחשב החזרה, והאופניים ברשות השואל עד שיגיע ליד המשאיל. אולם מאחר והסתיים זמן ההשאלה אין על השואל חיוב על אונסין, אלא דינו כשומר שכר – שחייב בגנבה ואבדה. ואם קשירת אופניים לא נחשב שמור מפני גניבה ועדיין קיים חשש שיגנב, חייב השואל. אבל אם מקובל לשמור אופניים במצב כזה ולא אמור להיגנב, הרי זה נגבה באונס שפטור השואל.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סימן שמ סעיף ח מבואר שאם השואל שלח את החפץ השאול ביד שליח או קטן והמשאל ידע מההחזרה, נחשב השבה משעה שהגיע החפץ ליד השליח. ולמרות שהשליח הוא של השואל ולא של המשאיל הרי זו השבה. והיה נראה לומר שהוא הדים אם קשר את האופניים בידיעת השואל שיחשב השבה. אולם הנתיבות בסימן קכ ס"ק א כתב שאם שלח ביד חש"ו בידיעת השואל הרי זה השבה מדין ערב, וכל שנתן לאדם הרי זו השבה. אבל אם אמר לו שיזרוק את החוב למקום פלוני אין זה השבה עד שיגיע לידו או עד שיאמר לו 'והפטר'. הנתיבות ציין גם לשו"ע בסימן שמ, שפטור השואל כששלח על ידי שליח, וביאר שדווקא שליח מועיל לפטור, אבל אומר לו תניח במקום הפקר לא יחשב השבה.

אולם מאחר והסתיים זמן ההשאלה, אין עליו חיובי שואל אלא חיובי שומר שכר, כדין שואל שהסתיים זמן השאלה שדינו כשומר שכר. כמבואר בשו"ע שם

ואם נגנב באונס, מצאנו מחלוקת הראשונים בשומר שכר שנגנב באונס – ששמר מפני גניבה ונגנב – האם חייב או פטור. ולהלכה הכריע הש"ך שפטור. ובנוסף …

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל