מינוי סופר הגט והעדים באמצעות הוידיאו

שאלה:

האם ניתן למנות את שליח בוידאו שימסור הגט לאישה

תשובה:

שלום רב,

משאלתך אני מבין שכוונתך שהגט כבר כתוב וחתום כדין ורק השליח למסירת הגט נעשה באמצעות הוידיאו. למעשה באופן עקרוני יש מחלוקת בין הרמב"ם לרא"ש האם מינוי השליח צריך להיות בעדים או לא. כאשר לדעת הרא"ש צריך שיהיה בעדים, ועדים אלו לדעת הרא"ש אינם רק לראיה אלא עדי קיום. כלומר, מינוי השליח למסירה לא ייעשה שלא בפני עדים. א"כ לשיטת הרא"ש לכאורה זה יהיה בעיה למנות שליח באמצעות הוידיאו (זה כמו קידושין לפני עדים שרואים בוידיאו).

אולם אם כוונתך שהבעל נמצא במקום שאין שם סופר וכד', אז מצד אחד הבעיה היא מהותית יותר. לא רק מינוי שליח אלא מינוי הסופר שיכתוב את הגט וכן מינו עדי החתימה שהם צריכים לשמוע מפי הבעל שיאמר להם כתבו גט לאשתי. ראה בפתחי תשובה סי' קכ ס"ק יח שהביא שבמקום עיגון סומכים על שטר כתבו ותנו שהבעל עצמו חותם עליו (ויש לפנינו קיום על חתימתו) ובו הוא ממנה את הסופר והעדים. ראה עוד מה שהאריך בענין בשו"ת אגרות משה אבה"ע ח"א סי' קטז. אולם בחזו"א אבה"ע סי' פה נקט שיש בזה בעיה משום שהסופר צריך שיראה איך הבעל ממנה אותו, כך ביאר החזו"א בדעת הרמב"ן. (עי' ברמב"ן גיטין עב,ב ד"ה קולו שם מוכח שלא כהחזו"א. ולכאורה דבריו הרמב"ן לא היו לפני החזו"א שכן על גיטין הן נדפסו אח"כ).

ומ"מ כאשר יש וידיאו שבו רואים איך הבעל ממנה בפיו וגם חותם על שטר כתבו ותנו, לכאורה לדעת כולם אפשר לסמוך על זה במקום עיגון שהבעל נמצא במקום שאין סופר ובי"ד וכו'.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל