לתרומות לחץ כאן

קטן שהעיף צרור ושבר שמשה של רכב

שאלה:

שלום רב
בבית של אבא שלי יש חצר גדולה עם עשבים, וגם מקום חנייה ואחיין שלי קטן בן 10 היה קוצר עשבים עם מכסחת דשא ובטעות עבר על צרור עם המכחסת וניתז לחלון של מכונית של שכן שהיה חונה שם ברשות וניפץ אותו ,
האם חייב או האבא וכו'?
נודה מאד אם אפשר עם מקורות

תשובה:

שלום וברכה,

הקטן שהזיק פטור מתשלום גם אחרי שיגדיל. אולם ראוי שיפצה בתשלום מועט כדי לצאת ידי שמים.

אם התזת צרור על ידי מכסחת דשא הנו דבר חריג – פטור האב מתשלום. אולם אם שכיח שהמכסחת מעיפה צרורות, יש מחלקות האם האב חייב לשלם – האם הצרור שעף על ידי קטן, דינו כאש או כבור שפטור בו על הכלים, ופוסקים כדעת התוספות שדינו כאש וחייב לשלם.

בהצלחה.

מקורות:

קטן שהזיק פטור גם לאחר שיגדיל – שו"ע חו"מ סימן שמט וגבי חיוב לצאת ידי שמים ראה בפת"ש שם.

לגבי חיובו של האב, הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א (תחומין כרך יח עמוד 48. וראה עוד בחשוקי חמד להגאון הרב יצחק זילברשטיין עמ"ס מגילה דף טז ע"א לגבי קטן שהזיק עם נפצים) כתב גבי קטן שהזיק בכדור שקנו לו ההורים, שאביו חייב לשלם על נזקי הכדור מדין אש. כדין אבנו סכינו ומשאו שהניחם בראש הגג ונפלו ברוח מצויה. וכן כלב שנטל חררה.

מסתבר שדברי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג לחייב נאמרו דווקא במקרה שיש סבירות גבוהה שהילד יזיק עם הכדור – אם שיחקו בחנייה שיש שם רכבים, או במקום שהנזק שכיח. או קט שהזיק עם נפצים. אבל אם לא שכיח שיהיה נזק, לא ניתן להגדיר את הקטן כרוח מצויה – ופטור האב.

עדיין יש להשיב על דברי הגאון הנ"ל שיש מחלוקת רש"י ותוספות בב"ק דף יט, ב גבי דליל של אדם שלא הצניע ונקשר ברגל התרנגול והעיף התרנגול והזיק עם הדליל שלרש"י (ד"ה אלא מתני') חייב בעל הדליל מדין בור. ולתוספות (ד"ה וכי) חייב בעל הדליל מדין אש. ותוספות לשיטתו בדף ו שבור המתגלגל ברגלי אדם נחשב לכח אחר מעורב וחייב מדין אש. וביארו המפרשים שלדעת רש"י מעשי אדם או בהמה שמשתתפים במעשה הנזק אינו נחשב לכוח אחר מעורב בו. ורק רוח נחשב לכוח אחר מעורב בו. אולם דעת תוספות שגם מעשה של בעל חי נחשב לכוח אחר מעורב בו.

נמצא שקטן שהזיק בכדור לדעת רש"י בעל הכדור חייב מדין בור, ובור שהזיק את הכלים פטור. ולדעת תוספות חייב מדין אש, וחייב על הכלים. והסמ"ע סימן שצ ס"ק כה פסק כדעת התוספות, ומאחר והבאנו מדברי הרבנים הגאונים לחייב את אביו של הקטן, לכן אם שכיח שיעוף רגב עם המכסחת, והאבנים בם בשטח של האב חייב האב לשלם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל