רכישת אות בספר תורה – קיום מצות כתיבת ספר תורה?

שאלה:

שלום רב!
רצינו לדעת, מהו העניין הגדול כל כך לתרום כעת לצורך כתיבת ספר תורה להצלה וישועה מנגיף הקורונה, כפי שמתפרסם כעת רבות.
האם אכן רצוי לתרום לכך, והאם יש עובדות מוכחות שזה יעיל.
וכיוצא בזה, הואיל וכל אדם חובה עליו לכתוב ספר תורה לעצמו, האם בהשתתפות ברכישת אות בספר התורה, האם יוצא ידי חובת כתיבת ספר תורה.
וכן אם זה חובה, האם רשאי לתת זאת ממעשר כספים.

יישר כח מאד,
מודיעין עילית

תשובה:

אינני מכיר את הפירסום, אינני חושב שיש בזה עכשיו ענין יותר מבשאר זמנים, שיש בזה כידוע להרבה שיטות קיום של מצות כתיבת ספר תורה [הפירסום הוא פירסום…], ואסביר:

בשל המחיר הגבוה של ספרי תורה, ובשל העובדה שרוב האנשים אינם יכולים לכתוב ספר תורה בעצמם, נשאלת השאלה: האם ניתן לקיים מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות, באופן שמספר אנשים יתאגדו יחד על מנת שכל אחד יתרום סכום מסוים, וכך יממנו ביחד את כתיבתו.

לדעת הרבה פוסקים אין אדם מקיים את המצווה בשותפות, מפני שהמצווה מופנית לכל אחד ואחד מישראל בנפרד שיהיה לו ספר תורה משלו – אפילו אם ירש ספר תורה מאביו, מצווה שיכתוב בעצמו ספר תורה (פ"ת ס"ק א (מביא שהסתפקו פוסקים בדבר); ערוך השולחן סעיף יא). אולם, אחרים כתבו שניתן לקיים את המצווה בשותפות, בתנאי שלכל אחד יש חלק מסוים בספר תורה (ערוך השולחן שם, שכך ייתכן בדעת הרא"ש; אג"מ יו"ד ח"א, סימן קסג, ע"ש שהאריך).

לכן בשעת הדחק, כאשר אין לאדם יכולת לממן לבדו כתיבת ספר תורה, מוטב שישתתף בתרומה למימון כתיבת ספר תורה. אם הדבר אפשרי, יש להתנות שכתמורה על תרומתו יהיה שותף בבעלות בספר התורה (לדעת ה'תורת חיים', צריך לעשות כן). ב'אגרות משה' (שם) הוסיף שאם השתתף אדם בכתיבת ספר תורה וגם קנה ספרים (כגון חומשים וגמרות, כנ"ל), יצא ידי חובתו לכל הדעות.

זאת, משום שלשיטת הרא"ש שמקיימים בזמנינו מצות כתיבת ספר תורה בקניית ספרי קודש חומשים וגמרות, המטרה היא שכל אדם יהיו לו ספרים בביתו שיוכל ללמוד בהם הוא ובניו ולא יהיה תלוי במה שיש בבית הכנסת, כך נראה מלשון הרא"ש בהל' ספר תורה סי' א, וראה שו"ע סי' רע סעי' ב. אגב, דעת הבית יוסף שם והסכימו עמו השאגת אריה סי' לו והברכי יוסף רע ס"ק ט ועוד רבים, שגם בזמנינו גם לשיטת הרא"ש יש מצוה בכתיבת ספר תורה, אלא שקניית הספרים יש בה גם קיום מצוה זו, ואופן זה קודם כיון שעיקר הלימוד מספרים אלו, ושלא כהש"ך שם שהבין שלשיטת הרא"ש כלל אין מצות בכתיבת ספר תורה בזמנינו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל