זכויות יוצרים בהעתקת ספר להוראה

שאלה:

כידוע מצד החוק ולכן גם עפ"י הלכה, מותר להעתיק ספר לצורך אישי ולא לצורך מסחרי. כמו כן מותר להעתיק לצורך הוראה ולימוד לתלמידות.
נשאלתי ע"י קלינאית תקשורת, אם מותר להעתיק ספר שיש בה כלי איבחון, דהיינו כגון תמונות, וסיפורים, ושואלים את המטופלים מה אתה רואה בתמונה, או מה הבנת מתוך הסיפור.

א. האם זה נקרא צורך אישי משום שאינה מוכרת הספרים, או צורך מסחרי לפי שמשתמשת בה בקליניקה.
ב. האם זה בכלל ההיתר של 'צורך הוראה ולימוד'.
ג. מאחר שהתמונות אינן תואמות לאורח החיים של שתו"מ, הוא מוסיפה חצאית או כיפה ופיאות לתמונה, האם זה ג"כ נקרא העתקה.
ד. האם יש דרך אחרת לעשות לע"ע ההעתקה באופן המותר, מאחר שהנהלת הקליניקה מסרב לע"ע לקנות כלי איבחון נוסף.
____________
לתועלת הדברים העתקתי כאן קטע מספר עמק המשפט, וגם חוק 'זכויות יוצרים', וגם חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
מקורות:
א. העתקה חלקית מספר – מסתבר שהדבר מותר (עמק המשפט ד, עמ' תרו)
ב. חוק זכויות יוצרים:
(א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.
(ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין היתר, כל אלה:
1 .מטרת השימוש ואופיו;
2 .אופי היצירה שבה נעשה השימוש;
3 .היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;
4 .השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.
(ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש 'לשימוש הוגן'.

ב. חוזר מנכ"ל משרד החינוך:
3. שימוש הוגן ביצירות במוסד חינוך
3.1השימוש ביצירות ייעשה למטרת לימוד, הוראה ובחינה במוסד חינוך וכחלק מהפעילות החינוכית בו, בתנאי שקיים קשר בין השימוש ביצירה לבין מטרה זו.

3.2כאמור לעיל, השימוש ביצירה ייעשה בהיקף ובמידה הדרושים לצורך לימוד, הוראה ובחינה בלבד, בהתאם למטרת השימוש ולשיקול דעת חינוכי ופדגוגי. למשל, אין לעשות שימוש בספר שלם, ויש להסתפק, מבחינה חינוכית ופדגוגית, בכמה עמודים מתוכו, בקטע או בציטוט. במקרים של יצירות שאינן מאפשרות חלוקה, דוגמת תמונה, ציור, טבלה, תצלום, שיר, כתבה בעיתון או סיפור מתוך ספר, אפשר להשתמש ביצירה בשלמותה. אם נדרש שימוש בכמה סיפורים מתוך אותו ספר, יש לבחון את השימוש בשים לב לכלל השיקולים בהתאם להנחיות בהוראה זו. בכל מקרה, יש להקפיד שכאשר נעשה שימוש ביצירה יש קשר מהותי בין היקף השימוש ביצירה לבין המטרה החינוכית המתבקשת, ואין לעשות שימוש נרחב מההיקף הנדרש לשם המטרה החינוכית כאמור.

תשובה:

שלום וברכה,

אם הקלינקאית רכשה את הספר, יכולה להעתיק ולצלם לצורך הוראה. אבל להעתיק את הספר כאשר לא רכשה – אסור.

בהצלחה.

מקורות:

אין היתר להעתיק לצורך אישי. ההיתר של העתקה חלה במוסד שרכש ספר ורוצים ללמד מהספר, שניתן להעתיק מהספר עבור התלמידים. אבל אם לא רכשו אין היתר.

העובדה שהתמונות לא מתאימות לציבור החרדי לא מתיר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. תודה רבה
  הבהרה: הקופ"ח שמפעילה את הקליניקה רכשה את הספר כדין, ומסרה הספר אל האחראית על מחלקת התקשורת.
  לקופה יש 4 סניפים בעיר, "ואחראית אחת".
  האחראית הולכת בכל יום "לסניף אחרת" ומפעילה שם את הקליניקה, על האחרית מוטלת לחלק כלי איבחון למטפלות כדי שקליניקה תפעל בצורה סדירה. אלא שהקופ"ח מסרבת לרכוש עותק לכל סניף וסניף. כך שנמנעת ממנה להפעיל את המטפלות כדבעי.
  לפיכך העתיקה האחראית חלקים מן הספר, ושואלת האם יש בכך משום גזל מפני דרכי שלום, כנהוג לפי מנהג זכויות יוצרים.
  [נ.ב. גם נניח שאסור מחמת זכויות יוצרים, היא שואלת אם מותר לה להשתמש בינתיים, אם היא מנדנדת את הנהלת הקופ"ח לרכוש עותק נוסף, ובכך הוא מונעת ההיזק מן היוצר, לפי שמשדרת להם שהקליניקה מושבתת ובסוף יסכימו לרכוש עותק נוסף].
  שאלה נוספת, על מי מוטל חובת הזהירות, על הקופה, על האחראית, על המטפלות, או על כולם בנפרד.

 2. האחראית יכולה לקחת את הספר ממקום למקום ללמד, ולכן היא גם יכולה להעתיק לתלמידות שבכל המקומות. מורה שמלמדת בכמה כיתות לא צריכה לקנות ספר עבור כל כיתה, ואם קנתה לעצמה יכולה ללמד ממנו לכמה כיתות, ולכן יכולה להעתיק מהספר לצורך הוראה – כמבואר בחוק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל