טבילת בקבוק יין שרוצים להשתמש בו קבע / תפילה לפני בעל חי

שאלה:

בקבוק יין אני רוצה להמשיך לשתות בו מים צריך טבילה? 2 האם יש הבדל בין חשד לבין מראית עין? 3 מנין יודעים שביטול זה ב60 האם זה הלכה למשה מסיני שהרי גל השיעורים כך?4 האם מותא לומר דברי תורה מול חיה? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

1. בענין טבילת הבקבוקים יש שני נושאים: להחזיר משקה לבקבוק, זה יותר קל ונהגו להקל, אבל להשתמש הלאה למים זה יש להחמיר אף שיש שהקלו גם בזה. לענין החזרת יין לבקבוק או הוספת קפה לצינצנת, כאשר לא שמים שם משהו חדש אלא חלק מהמוצר הקודם, נחלקו הדעות: בס’ שמירת שבת כהלכתה פרק ט הערה מד הביא מהגרש”ז אוירבך להתיר, משום שלדעתו זה נחשב המשך מצב קיים ואינו נחשב שימוש בפני עצמו, וכן התיר הגרי”י פישר זצ”ל בהליכות אבן ישראל  עמ’ קח. אמנם בס’ מציון תצא תורה ח”א סי’ שסט הביא בשם הגר”א נבנצל שליט”א רב העיר העתיקה בשם הגרי”ש אלישיב שאסר זאת, וכן החמיר בזה בחוט שני טבילת כלים עמ’ ל’. דעת האגרות משה אגב כנגד רבים מהפוסקים שכלל א”צ לטבול בקבוקים גם בשימוש חוזר ממש, ראה נימוקיו בח”א סי’ קכב ויו”ד ח”ב סי’ מ. לדעתו יצירת הבקבוק היא ההחלטה להשתמש בו קבוע, וזה נעשה על ידי ישראל ועי’ עוד שם.

2. הנושא של חשד באופן שונה ממראית העין קיים בעיקר בחנוכה, שם חייבו חכמים כחלק ממצות ההדלקה לדאוג שלא יהיה חשד, ולדעת הכל בו אפילו מברכים על נר של חשד, אבל בדרך כלל זה היינו הך.

3. לכאורה זה שיעור של חכמים, שהרי מעיקר הדין מועיל בזה טעימת קפילא.

4. אין איסור אם הם נקיים, הבעיה שהרבה פעמים אינן נקיים ויש להם צואה במקומה שאינה מכוסה, ראה הפרטים בסי' עט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל