מתנות לאביונים – לחץ כאן

לבישת מסכה בשבת במקום שאין עירוב – קורונה

שאלה:

האם מותר לצאת מהבית עם מסכה בשבת או יש איסור הוצאה?
תודה.

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה כבר עסקו רבים מפוסקי זמנינו בימים אלו, וההכרעה המקובלת היא שהדבר מותר, משום שזה בא להציל על הגוף ומחמת המנהג הרווח ללובשה זה כבר נחשב היום כמלבוש, אני באופן אישי קצת מהסס בענין זה אם הדבר מותר גם במקומות שהמגיפה כבר אינה ממש בתוקפה, שאז יש חשש שיבוא להוריד אותה ברשות הרבים. אבל במקומות מסוימים בארה"ב ואירופה נראה שיש להקל מהטעם הנ"ל, אינני יודע מה המצב אצלכם בארגנטינה.

במקום שיש עירוב גם מי שמחמיר שלא להשתמש בו יקל בזה בלי ספק בימים אלו. ובמקום שאין עירוב לדעתי יש להמנע מלצאת מהבית, [כי יכול לבוא בקלות לידי מכשולים רבים לטלטל ד' אמות ברשות הרבים וכדו', אבל בכל אופן כשיוצא יזהר שלא לטלטל, אמנם לפעמים זהו מקום שאינו רשות הרבים שהוא מקום שאין עוברים בו ומוקף מחיצות] אבל בכל מקרה חלילה מלצאת בלי מסכה, כך שאם חייבים לצאת לפיקוח נפש וכדומה, יצאו עם מסכה. הגר"י זילברשטיין התיר בארץ ישראל לצאת עם המסכה כיון שהיא דרך מלבוש, למרות שיש חשש שמא יסיר אותה ובאופן זה אסרו לצאת כמובא במשנה ברורה, משום שחמירא סכנתא, ולכן בכל מקרה צריך להיזהר שלא להסיר את המסכה ולטלטל אותה אפי' רק מעט. אבל לכאורה דבריו אמורים רק בארץ ישראל שהיציאה לרשות הרבים היא רק חומרא שלא לסמוך על העירוב [כי בדרך כלל יש עירוב, לפחות של הרבנות], אבל במקום שאין עירוב כלל אין היתר. אולם אינני רוצה להכריע בזה, בקהילות בחו"ל יש לשאול לרבנים שם, שבודאי גיבשו בענין זה דעה ברורה.

מקורות:

ראה עוד שו"ע סי' שג סעי' טו ובפוסקים שם.

Join the Conversation

5 Comments

 1. בהחלט מרגש פסק זה של כבוד הרב.
  לא שאני הקטן רשאי לתת ציונים לגדולי הוראה.
  רק יש סוג של קרירות שנשמע סוג של מתירנות בכל הקשור לאיזכור הכי הכי קטן של משהו שיכול אולי להיות איכשהוא קשור לקורונה…
  וכאן נתקלתי בתשובה כהלכה, בטעמה של תורה.

 2. רציתי להוסיף ולשאול על המסכות הפשוטות שיש בהם ברזל המתעקם כצורת האף האם יש בו איסור 'מכה בפטיש' כשהוא נשמר כך? והאם קשירתה למשקפיים תמנע את חשש ההורדה ברה"ר?

 3. אין מכה בפטיש כי זה לא באמת נשמר וגם לא ממש מתעצב, רק קצת מתעקם ואין כאן חשיבות.
  קשירה למשקפיים לא תועיל יותר, כי גם הורדה מהפה ואף היא כבר טלטול שלא כדרך, ובכלל הרי יכול להסירה גם ממשקפיו… לא עושה קשר חזק בשבת..

 4. לפיכך קשירה למשקפיו מע"ש באופן שאינו יכול להסירה מפיו (כשקושרים את חוטין העליונין לידיות המשקפיים קרוב לזגוגיות אין אפשרות להורידה) ובביתו יש לו משקפיים אחרות, נראה מדבריך שיהא מותר אף במקום שאין עירוב כלל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל