קבלת מצוות בגרות

שאלה:

כבוד הרבנים שליט"א
שלום וברכה
הגמ' בשבת (סח.) מביאה היכי תמצי לשוגג, גר שנתגייר בין הנכרים, כתבו התוס' בפני ג' ולא הודיעוהו מצות שבת! הייתכן??

תשובה:

שלום רב,

אכן. קבלת מצוות מעכבת כמובן בגיור. אבל הודעת מצוות אינה מעכבת. כלומר, האיש קיבל על עצמו תרי"ג מצוות אחרת הוא לא יהיה גר, אבל הוא לא יודע מה הם כל תרי"ג המצוות כולל שבת, וקבלתו היא שהוא מקבל על עצמו עול מצוות כפי שאנו מצווים. האפשרות הזו היא אפשרית כמובן, למרות שהיא חריגה מבחינה מעשית שלא יאמרו לו על שבת. והיום היא ממש לא מעשית כי כל אדם שבא להתגייר כבר יודע על שבת. ואם הוא מקבל על עצמו עול מצוות, ודאי הוא מקבל שבת ויודע אודות השבת.

ראה ברמב"ם פי"ד מאיסורי ביאה הלכה ב': "ומודיעין אותו עיקרי הדת שהוא ייחוד השם ואיסור עכו"ם, ומאריכין בדבר הזה ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ואין מאריכין בדבר זה, ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופיאה ומעשר שני, ומודיעין אותו עונשן של מצות, כיצד אומרים לו הוי יודע שעד שלא באת לדת זו אם אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, אם חללת שבת אי אתה ענוש סקילה, ועכשיו אחר שתתגייר אם אכלת חלב אתה ענוש כרת, אם חללת שבת אתה ענוש סקילה, ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו, שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה לדרך רעה שבתחלה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורכים וכן הוא אומר בחבלי אדם אמשכם ואח"כ בעבותות אהבה".

אולם בפרק יג הלכה יז כתב שגר שהתגייר בלי שהודיעו לו את עיקרי המצוות, הרי זה גר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל