העתקת כלי אבחון עבור כל תלמידי המוסד

שאלה:

השאלה הוא לגבי ראש צוות לטיפול מיוחד בקופ"ח, שיש לה 4 סניפים, וקיבלה מההנהלה רק עותק אחד של כלי איבחון שנרכש כדין.
ההנהלה מסרבת לע"ע לרכוש עותקים נוספים, והראש צוות מבקשת לצלם חלקים מהעותק שנרכשה כדין.
לדבריה הוא מגיירת התמונות ומוסיפה כיפה פיאות ט"ק וחצאית וכיוב, מאחר שהילדים הן ממשפחות חרדיות.
גם מתרגמת המלל באופן שיתאים לאורח חיים החרדי, גם מתרגמת לשפת האידיש.

אבקש לקבל את חוו"ד, מנדל שטארק – כולל אהלי יוסף בנשיאות מרן הגר"י פליישמן שליט"א
נ.ב. תחילה אכתוב מה שהשבתי ליה, וארצה לקבל ממכם אישור, או תשובה שונה.

עניתי, שאין לצלם דבר שלם, לכן המלצתי לה לשים כמה מדבקות על התמונות, ועל המלל, ואחרי הצילום להשלימן.
אלא שאח"כ הוסיפה לטעון
א. שהיא משתמשת עם התמונות באופן שונה ממה שכתוב בספר, כלומר היא שואלת למטופלים שאלות אחרות לגמרי
ב. הוא מגיירת התמונות, כלומר מוסיפה להן כיפה ופאות וסממנים של יהדות.
ג. הוא מתרגמת את כל המלל ביידיש, (גם בכתב)
על כן חשבתי שאם כן אין צורך במחיקות דלעיל,
גם בדקתי במשרד החינוך שמותר להשתמש אפילו בדברים שלימים לצורך הוראה, כשאי אפשר להשתמש רק בחלק מהסיפור
לפיכך, כתבתי לה כדלהלן:

עפ"י חוק, ולכן גם עפ"י הלכה – מותר להעתיק חלקים או סיפורים 'שלימים' מתוך ספר, לצורך הוראה
אם יתקיים אחת מן התנאים דלהלן, 1. לא הועתקה הספר בשלימותו, 2. משתמשים בו באופן אחר מזה שהיוצר התכוון (להלן באות ג).

מקורות:
א. ר' יעקב כהן: העתקה חלקית מספר – מסתבר שהדבר מותר (עמק המשפט ד, עמ' תרו), ואני נכלל בכלל החוק, כמופיע להלן בחוק זכויות יוצרים אות (ב)1
ב. וגם על פי גישת התקנה והחוק מותר לצלם "מאמרים שלימים" משום שהחוק מתיר העתקה לצורך לימודי, כמופיע בסעיף (א)
ג. היתר נוסף: כשמתרגמים אתת הסיפור ליידיש, וגם הסיפור שונה קצת שיתאים לתרבות והשקפה ועאכו"כ כשמגיירים את התמונות, וכן כמשתמשים בתמונות, אם שואלים למטופלים שאלות אחרות ממה שהיוצרת כיוונה להן.

שימוש הוגן 'בזכויות יוצרים' במסגרות הוראה
(א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.
(ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין היתר, כל אלה:
1 .מטרת השימוש ואופיו;
2 .אופי היצירה שבה נעשה השימוש;
3 .היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;
4 .השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.
(ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש 'לשימוש הוגן'.

העתק מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך:
3. שימוש הוגן ביצירות במוסד חינוך
3.1השימוש ביצירות ייעשה למטרת לימוד, הוראה ובחינה במוסד חינוך וכחלק מהפעילות החינוכית בו, בתנאי שקיים קשר בין השימוש ביצירה לבין מטרה זו.

3.2כאמור לעיל, השימוש ביצירה ייעשה בהיקף ובמידה הדרושים לצורך לימוד, הוראה ובחינה בלבד, בהתאם למטרת השימוש ולשיקול דעת חינוכי ופדגוגי. למשל, אין לעשות שימוש בספר שלם, ויש להסתפק, מבחינה חינוכית ופדגוגית, בכמה עמודים מתוכו, בקטע או בציטוט. במקרים של יצירות שאינן מאפשרות חלוקה, דוגמת תמונה, ציור, טבלה, תצלום, שיר, כתבה בעיתון או סיפור מתוך ספר, אפשר להשתמש ביצירה בשלמותה. אם נדרש שימוש בכמה סיפורים מתוך אותו ספר, יש לבחון את השימוש בשים לב לכלל השיקולים בהתאם להנחיות בהוראה זו. בכל מקרה, יש להקפיד שכאשר נעשה שימוש ביצירה יש קשר מהותי בין היקף השימוש ביצירה לבין המטרה החינוכית המתבקשת, ואין לעשות שימוש נרחב מההיקף הנדרש לשם המטרה החינוכית כאמור.

תשובה:

שלום וברכה,

הדברים שכתבת נכונים. ואני חושב להוסיף שאם רכשו עותק אחד, יתכן ומותר להם להעתיק עבור המוסד עוד כמה עותקים. וכפי המבואר בחוק שאם קנה תוכנה אחת יכול לשכפל ולהעתיק כדי שהתוכנה תהיה עבור כל המחשבים שיש לו בבית או במשרד, ויתכן שה"ה גם במקרה הנ"ל.

בעלון המשפט גיליון 39 התיר הרב שפרן לצלם ספר לפי מספר התלמידים, וטעמו עימו, שצילום מהספר לתלמידים זה צורת השימוש, ולא קונים לכל ישיבה מספר ספרים כמניין הבחורים, אלא קונים ספר ומצלמים לכל התלמידים. ואם הדרך גם בכלי אבחון שקונים עותק אחד למוסד, מותר להעתיק ממנו עבור אותו מוסד.

בהצלחה. 

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל