להזיק לכלבים שמפחידים את התושבים

שאלה:

שלום רב
במושב בו אני מתגורר ישנם אנשים המשחררים את כלבם ללא רסן, שוחחנו עמם כמה פעמים ללא הועיל, כלבים אלו מתנפלים על העוברים ברחוב… .
במועצה לא עושים דבר בנידון.
האם מותר הלכתית להזיקם (ע"י סנט מוריץ וכדו') או לדורסם?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

לפי הלכה אם הכלב מפחיד את הקטנים או את השכנים, ומאיים בנשיכות, והבעלים לא קושרים אותו, או שלפעמים משחררים אותו, מותר להרוג לו את הכלב.

התשובה מתייחסת לפן ההלכתי, מבחינה חוקית הדבר פלילי, ואני לא מציע לך להסתבך עם בעל הכלב, ותראה אופן טוב להסתדר עם הבעלים.

בהצלחה.

מקורות:

כתב הרמב"ם (הלכות גזלה ואבדה פרק טו הלכה יז): חתול רע שהורג את הקטנים אסור לקיימו ואין בו משום גזל ואין בו משום השב אבדה אף על פי שעורו מועיל אלא כל המוצאו זכה בו והורגו והעור שלו. דייק בהגהות רד"ע [והביאו בהלכה למשה] מדברי הרמב"ם שכתב שהורג ולא כתב הרג, מוכח שא"צ להמתין עד שיהרוג, אלא עצם העובדה שיכול להרוג מור להורגו. השו"ע סימן רסו ס"ד הביא את דברי הרמב"ם ושינה בלשונו, ותחת הורג כתב מזיק לקטנים. נראה שסובר שחיה שמסוגלת להזיק מצווה להורגו.

והגדר של כלב רע, כתב בספר ים של שלמה (בבא קמא פרק ז סימן מה): כלב רע, היינו סתם כלב, שהוא מנבח על כל מי שאינו מכיר. ומחמת נביחתו הוא קרוי רע, אף שאינו נושך.

משמע שכלב רע שנובח ומפחיד את הבריות מותר להורגו.

עוד יש לדייק כן מדברי השו"ע סימן שפב, ששור שהיה עומד להריגה מפני שמזיק את הבריות, אסור לאחר להרוג את השור שלא מרצון הבעלים, מאחר וגוזל מצווה מהבעלים. משמע שאם הבעלים הכריזו שאינו מעוניין להרוג את השור, מצווה על אחרים להורגו.

ואל יקשה בעיניך שבשו"ע סימן תטז כתב שכדי לסתור את כותל חברו שמט ליפול צריך התראה בב"ד דוקא, ששם מדובר שלא ידע הבעלים שהכותל מסוכן, אבל אם ידוע לו שהוא מסוכן אינו צריך התראה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל