לתרומות לחץ כאן

איך נדע מי הם אליהו הנביא והמשיח?

שאלה:

שלום לכבוד הרב המשיב.
רבותינו לימדונו שאליהו הנביא שהינו סמוך, הוא יסמוך את הסנהדרין החדשה של ת"ח יר"ש שהם גדו"י ה אמיתיים, שבעים במספר, והוא יהיה הממונה עליה, ה71 במספר. ואליהו יסמוך את אותם ה70 הזקנים לסנהדרין ואז יעיד בנבואה על פלוני מאן דהוא מזרע דוד שהוא הוא המשיח, וכל הסנהדרין ימנו אותו למשיח על סמך נבואתו של אליהו הנביא. השאלה היא כיצד ידעו חכמי דורנו שפלוני שמשמיע שלום הוא הוא אליהו הנביא האמיתי? האם יעשו זאת ע"פ מה שכתב הרמב"ם בפרק עשירי דהלכות יסודי התורה (שמדבר שם על כיצד יודעים על נביא שהוא נביא אמת)? ואם כן, מי זה שיבחנו את אליהו שהוא נביא אמת? האם הם גדולי ישראל? תודה רבה לכבוד הרב!

תשובה:

שלום וברכה

לכשתבוא הגאולה השלמה לא יהיו שום ספקות, כולם ידעו מי זה המשיח וממילא גם אליהו הנביא, הכל יהיה ברור ונהיר, וכל הספקות שיש לנו היום ובכל הדורות והצורך במופתים, הכל בגלל החושך של זמנינו, באותם ימים – לילה כיום יאיר.

מקורות:

רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

הלכה ג

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן, וכל המוסיף או גורע או שגלה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס. +/השגת הראב"ד/ אל יעלה על דעתך וכו', א"א והלא בן כוזיבא היה אומר אנא הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין או לא וכיון דלא עביד הכי קטלוהו.+ 

הלכה ד

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'. אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה על התשובה, והיות ובדורו של הצבי השבור היו כאלו שהיו בטוחים מאד מאד שהוא המשיח, והיה ברור להם מעל לכל ספק, לכן אשמח לדעת מה המקור לתשובתכם שאומרת שכאשר יבוא המשיח לא יהיה ספק וכולם ידעו מי הוא ומי אליהו? או שיש לזה מסורת? וכן השאלה מתחזקת שהרי כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, ומשה רבינו ע"ה אמר פקוד פקדתי אתכם ואז ידעו שהוא הגואל משמע שהיה סימן להם על זהות הגואל. תודה רבה מראש על החסד שאתם עושים בזה שאתם עונים

  2. את המקור ציטטתי מהרמב"ם מפורש, ואדרבה, דבריך מחזקים מה שאמרתי!! שים לב, בזמן שבתי צבי היו שהיו בטוחים שהוא המשיח, אנשים רבים מאוד, אבל רבים מגדולי ישראל לא האמינו בו, כלומר זה לא היה ידוע לכולם, ודוקא זה הסימן שהוא לא משיח! אני אמרתי על פי הרמב"ם הנ"ל שכאשר יבוא משיח אמיתי כולם ידעו זאת ויכירו בו בלי ספק ובלי מחלוקת!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל