מעשר כספים למי שהפרנסה דחוקה לו

שאלה:

ביו”ד סי’ רנ"ג מבואר שעני פטור ממעשר.
וראיתי כאן באתר שבס’ אהבת צדקה (פרק ד') מובא בשם הגרי”ש אלישיב שאף אם לא יזדקק לבריות, אלא שלא יוכל לחיות כפי הרגלו הוא פטור מלתת מעשר.

יש לי בזה שתי שאלות:

א'.
מה נקרא "כפי הרגלו"? האם הכוונה גם למי שהרגלו הוא לחיות ברווחות (למשל שמחזיק רכב במקום שלא צריך. או במקום שצריך רכב, אך מחזיק רכב טוב ונוח וכדו' למרות שיכול להסתפק ברכב פשוט יותר, וכן כל כיוצא בזה)?

ב'.
האם גם לאדם שפרנסתו דחוקה לו יש ענין שיצטמצם ויתן מעשר (הן מצד עצם המצוה, והן מצד העושר שמובטח למי שנותן מעשר…), או שמא נאמר שדבר זה נחשב כאילו זורק את כספו לריק (כיון שלא מצווה בזה), ויש בזה משום בל תשחית. או"ד שכיון שבאיבוד ממון לדבר מצוה אין בל תשחית (כמבואר בשו"ת תורה לשמה סי' ת' וסי' ת"א), ועל אף שאינו מצווה בזה מ"מ נחשב כדבר מצוה כיון שבעצם הוא מצוה, ובפרט לפי"ד השבט הלוי (סי' ק"כ) שאפילו לחומרא מותר ואין בזה משום בל תשחית?
[יצוין שבהקשר זה ראיתי עוד באתר כאן, שבמנחת יצחק (ח”ו סי’ ק"א) מחדש, שגם אדם שפטור מלתת מעשר כספים ראוי שיפריש סך זה מהכנסותיו ולאחר מכן יטול את המעות לעצמו, לפי שעצם ההפרשה יש בה תיקון גדול על פי קבלה. אולם מ"מ שאלתי היא במקרה שמעוניין להצטמצם ולתת למישהו אחר, האם יש ענין בזה].

תשובה:

שלום וברכה

1. קשה לתת הגדרה ברורה, אבל ודאי אין מקום להחזיק רכב נוח ללא צורך מיוחד [עבודה רחוקה וכדומה] ולהמנע ממעשרות, והדבר מסור לליבו של כל אדם לדעת את מצבו.

2. ודאי זה לא נחשב איבוד כספו, שהרי הוא מקיים בזה מצות צדקה! אדרבה, לפום צערא אגרא, אבל אינו חייב.

ערב טוב ושיהיה תמיד רק שפע!

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל