תספורת בראש חודש אייר שחל ביום שישי

שאלה:

אני לא מהמחמירים ביותר ורציתי לשאול האם מותר להסתפר היום בערב שזה ערב חודש וערב שבת?
אם אפשר לציין את שם הרב בתשובה
חודש טוב ושבת שלום

תשובה:

שלום וברכה

להיות מהמחמירים תמיד אפשר להתחיל… זו לא בעיה… המשנה ברורה בסי' תצג ס"ק ה מתיר להסתפר בראש חודש אייר שחל ביום שישי, ומסתבר שמותר כבר מהלילה, וזאת מחמת הצירוף של שתי הסיבות יחד, ויש חולקים.

מקורות:

המשנה ברורה בסי' ר"ס סק"ז הביא שיש מקפידים על צוואת ר"י החסיד ולא מסתפרים בראש חודש אפילו אם הוא חל בערב שבת, אמנם בסי' תצ"ג סק"ה כתב המ"ב שכאשר חל ראש חודש אייר בשבת מותר להתגלח ביום שישי, ותמיד יוצא שיום שישי הוא א' של ראש חודש, ובכל זאת התיר המשנה ברורה להתגלח, וכדי ליישב סתירה זו יש הסוברים שסובר המשנה ברורה שאף המקפידים על צוואת ר' יהודה החסיד בספירת העומר שלא היו יכולים להתגלח קודם מותר להם להתגלח בראש חודש שחל בערב שבת (וכסברא זו מובא בשם הגר"מ פיינשטין זצ"ל בקובץ לתורה והוראה ב' שנת תשל"ג), אמנם יש הסוברים שהמשנה ברורה לא חשש להזכיר שיש המקפידים על צוואת ר"י החסיד ולדעתם אין להתגלח אף בראש חודש אייר (וכך מוכח בשו"ת החת"ס או"ח סי' קנ"ח שאף כשאי אפשר להסתפר קודם אין להתיר בראש חודש ע"ש), ובשו"ת ר' טאיה וייל סי' מ' פסק שהנוהגים להתחיל להתגלח בג' סיון והוא חל ביום א' יתגלחו בערב שבת, ובפרי מגדים סי' תצ"ג א"א סק"ה כתב שכאשר חל ראש חודש סיון ביום א' מותר להתגלח בערב שבת.

הן אמת שהכף החיים בס"ק מב הביא כמה מחכמי הספרדים שהחמירו בזה ולא התירו אלא לחתן, ומכאן יותר מקום להחמיר בזה לספרדים, אבל השנה עם הקורונה, הרי יש לנו צירוף נוסף, שכיון שלא ניתן היה להסתפר, קצת דומה הדבר למה שהתיר בשערי תשובה בסי' תצג לאבל שכלו ימי אבלותו בספירה להסתפר, יש לחלק אבל כצירוף זו גם סברא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל