כהנים שפיגלו האם חייבים לשלם

שאלה:

בזבח שלמים,כתב מה שהזהיר הכתוב לאהרון ולבניו, שאם פיגלו קרבן העולה, במזיד חייבים לשלם וזהו החסרון כיס שנקט, הכתוב לכאורה איך שייך לומר כך, הלא פיגול הוא היזק שאינו ניכר, אם אפשר מקורות תודה.

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שמזיק בהיזק שאינו ניכר במזיד חייב ובשוגג פטור. ונחלקו בגמרא בדין זה. לפי חזקיה היזק שאינו ניכר שמיה היזק וחייב בין שוגג בין מזיד, וחכמים פטרו בשוגג כדי שיודיעו. ולדעת רבי יוחנן היזק שאינו ניכר אינו נזק ופטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים, אלא שחכמים חייבו בתשלומים כשהזיק במזיד כדי שלא יזיק כל אדם את חברו. 

נמצא שלפי חזקיה החסרון כיס שכל כהן שמפגל חייב לשלם על הנזק מהתורה. ולדעת רבי יוחנן אין חיוב מהתורה, אולם חייב לצאת ידי שמים, ויתכן שהחסרון כיס שיצטרכו לשלם כדי לצאת יד"ש.

בהצלחה. 

מקורות:

גמרא גיטין דך נג ע"א. ולהלכה קיי"ל כרבי יוחנן – שו"ע חו"מ סימן שפה. ובגמרא שם מבואר שגם לריו"ח שפטר זה רק מדיני אדם, אבל מדיני שמים חייב. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל