לתרומות לחץ כאן

אכל מצה והקיא – האם יצא ידי חובתו

שאלה:

אדם שאכל מצה בליל הסדר ולאחר שסיים את אכילת האפיקומן בגלל ששתה כוסות יין מארבעת הכוסות הקיא כל מה שאכל האם צריך לחזור ולאכול שוב או שנאמר שעצם זה שעבר בבית הבליעה יצא ידי חובה.
וכן מה יהיה הדין אם אחרי שהקיא בירך שוב על מצה משום שהסתפק האם צריך לאכול שוב כי אולי לא יצא ידי חובה דאם ההלכה שלא צריך נחשב שיצא ידי חובה וע"י שאוכל עכשיו מבטל את טעם האפיקומן או שלא שייך כאן טעם אפיקומן.
וזה מעיר אותי לשאול שאלה נוספת האם אחרי אכילת האפיקומן רשאי לאכול מצה שאינה מהאפיקומן דיש לחקור האם מה שאסור לאכול אחר האפיקומן הוא כדי לא לבטל את הטעם של האפיקומן או להשאיר את טעמו דאם הטעם הוא משום שאסור לבטל את טעמו לכאורה יהיה מותר לאכול אח"כ מצה דטעמה לא מתבטל.
אשמח לקבל גם מקורות לתשובות כדי שאוכל לעיין בהם
ישר כח

תשובה:

בס' מנחת חינוך מצוה י האריך להוכיח שהעיקר במצה הוא הנאת הגרון, ולכן מי שאכל מצה והקיאה – יצא ידי חובתו, ועי' עוד בזה בשו"ת תורה לשמה לבן איש חי סי' קכה, וראה שם שדן שזה דוקא באכילה רגילה שאחר כך הקיאה, אבל אם אכל על מנת להקיא לא יצא ידי חובה,  וע"ע מה שדן בכל זה במקראי קודש לרב פרנק ח"ב סי' לד, אמנם במקור חיים סי' תנד נראה שצריך גם הנאת מעיו. כמו כן יש שצידדו שיאכל שוב כדי שיוכל לברך ברכת המזון, אחרת חסר לו בסדר הכוסות [ראה מנחת חינוך מצוה שיג, שאם הקיא אינו מברך ברכת המזון]. בעבר נשאלתי על ידי אדם שאוכל רק דרך זונדה אם מקיים מצוה זו, וראה מנחת יצחק ח"ג סי' יח שכיון שהנאת הגרון עיקר אינו יכול לקיים את מצוות הסדר.

על כך שגם אכילת מצה אסורה אחר אפיקומן ראה כל נדון השו"ע בסי' תעז והוא פשוט.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. תודה על התשובה המחכימה
    לשיטת המקור חיים שצריך הנאת מעיו כמה זמן זה כי אם לדוגמא בדיוק ששתה את הכוס הרביעית מיד לאחר מכן הקיא צריך לחזור ולאכול? ומה בנוגע לכוס הרביעית האם לשיטתו צריך לחזור

  2. מים אין בהם טעם, והיין הוא מסדר הלילה, חשוב להבין שמנהג זה הוא זכר לפסח, ולכן מה שמגוף הענין אינו סותר את הזכרון.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל