פדיון כפרות עכשיו

הריגת יונים שגורמים לליכלוך בבית

שאלה:

האם מותר להרוג יונים שעושים צער ובעלי מגדל אותם ליד החלון של הבית אבל בחוץ הם עושים הרבה ליכלוך וקרציות וג'וקים שנכנסים לתוך הבית תודה.

תשובה:

מועדים לשמחה,

באופ עקרוני צריכים לדעת שאיסור צער בעלי חיים אינו קיים כאשר מטרתו היא לצורך האדם. ראה בשו"ץ תרומת הדשן (פסקים, סי' קה) שכתב: "נראין הדברים דאין איסור משום מער בעלי חיים אם הוא עושה לצרכיו ולתשמישיו. דלא נבראו כל הבריות רק לשמש את האדם, כדאיא בפרק בתרא דקידושין. ותדע דבפ' ב' דב"מ חשיב פריקה צעב"ח וא"כ היאך מותר במשא כבד על בהמתו להוליכו ממקום למקום האם איכא צער בעלי חיים? וכך גם כתב בנמוקי יוסף, שהקשה מדוע זקן ואינו לפי כבודו פטור ממצוות פריקה הרי יש כאן איסור צער בעלי חיים. ותירץ בשם הר"ן: אלא הכא כיון דצער בעלי חיים הותר לתשמישו על בני אדם כל שכן לכבודם בשב ואל תעשה דגדול כבוד הבריות". וראה עוד בשו"ת בנין ציון ח"א סי' קח. אולם זה ברור שאם יש אופן שאפשר להרחיק אותם מבלי להרוג אותם, ודאי חובה להרחיקם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל