האם אפשר להתחייב בתו"מ לפני מירוח הכרי?

שאלה:

ידוע לי שרק כאשר התבואה עוברת את מירוח הכרי ,רק אז היא מתחייבת בתו"מ,אבל משמע מהגמרא בברכות מז: שלפני מירוח הכרי כן יש מציאות של תו"מ ,כי אם נתן ללוי קודם במקום לכהן בדיעבד אפשר לזמן על מאכל כזה,והגמרא שם אומרת שכל זה נאמר לפני שנעשה דגן,שנמרח בכרי .(כלשון רש"י :משעה שנתמרח בכרי נעשה דגן וכיוון דאיקרי דגן חלה עליו רשות כהן תחילה…אבל בשיבולים לא אידגן ולא חלה עליו רשות כהן)
אז אם מירוח הכרי הוא נקודת הזמן שבה התבואה מתחייבת בתו"מ (ולפני כן הרי היא בגדר טבל ) איך יכולה להיות מציאות שאפשר להפריש תרומה ללוי שהתבואה עדיין בשיבולים? הרי לא התחייב עדיין בכלל,והרי לכאורה לא עשה כלום?
חיפשתי בכמה מקומות ולא מצאתי זמן מוקדם יותר שמתחייבים בתו"מ.
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה ראשית אכן יש מחלוקת ראשונים האם התרומה חלה מיד, או שמדובר שאומר שתחול לאחר המירוח, ראה בענין זה בדרך אמונה תרומות פ"ג הי"ג בביאור הלכה. מה שרגילים לפרש בית המדרש לגבי החילוק בין חלה שלא ניתן להפריש לפני גילגול לבין מעשרות, הוא שבעצם פירות טבל יש בהם קדושת תרומות ומעשרות מעצם ברייתם, אלא שזמן החיוב הוא במירוח, ממילא גם אם הקדים הרי תיקן מה שהיה גלום בהם, בשונה מהפרשת חלה שכל סיבת החיוב נוצרת רק בעת העירוב עם המים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל