לתרומות לחץ כאן

גניזת קופסאות תפילין / כיפה / ציצית

שאלה:

קניתי קופסאות מפלסטיק חדשות לתפילין
הישנות טעונות גניזה?
ומה בדבר ציצית וכיפה ישנים

תשובה:

קופסאות התפילין נחשבות תשמיש קדושה, ראה משנה ברורה סי' מב ס"ק ב שאסר מחמת כן להחליף את הקופסאות מראש ליד. וכן אסור לשנות מרש"י לר"ת, ויש לגנוז. כיפה אין בה קדושה כלל. מעיקר הדין בגד הציצית או הטלית וכן פתילי הציצית אינם חייבים בגניזה, והמחמיר לגונזם תבוא עליו ברכה. ולכתחילה אין לזורקם בידים לאשפה, אולם אם ממילא נפסדו ונזרקו לאשפה אין בכך כל חשש. ואף את בגד הציצית יש להחמיר לכתחילה ולגונזו, ובפרט את הטלית גדול שמשתמשים בו רק לתפילה, ומותר ואף ראוי לעשות בציציות מצוה אחרת, כגון לעשות מהם סימניה לספר קודש [אך אסור לשימם בספר בתור גניזה]. בענין זה, ראה שו"ע או"ח סי' כא, ובמור וקציעה (סק"ח) ובמשנה ברורה שם, ובית ברוך (על חיי אדם) כלל יא ס"ק רנח, שו"ת שבט הקהתי (ח"ד סי' י) וגנזי הקודש (פי"ז הערה כב).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל