אבקת חלב נכרי

שאלה:

שלום כבוד הרב הגמרא במס' עבודה זרה בדף מ"ז שואלת עם מותר להשתמש בחיטים שעבדום לעבודה זרה להכין מנחה, אחרי דיון בגמרא היא כותבת שבמקרה של המנחה בתחילה זה היה חיטים ואז זה ניהיה קמח וזה שינוי ניכר אז יש מקום לומר שמותר להשתמש בחיטים של עכו"ם בשביל מנחה וכך פסק הרמב"ם בהלכות איסורי מזבח פ"ג ה"יד. וכאן יש לשאול שהרי לענין אבקת חלב נכרי רבים מן הפוסקים של דורנו סברו וסוברים שאסור לאכול ויש להחמיר מכיוון שזה כמו חלב. וזה תמוה בעיני שהרי חלב נכרי זה אסור ממשנה וזה ספק שמא ערבב חלב טמא כדברי הגמ' בעבודה זרה דף ל'ט, אבל מנחה זה מדאורייתא. ולא מצינו שבהלכה שהיא דאורייתא יש להקל ובמקרה שלומדים ממשנה(דרבנן) ובנוסף זה ספק(האם אבקת חלב דומה לחלב) יש להחמיר. מה דעת הרב בענין זה? תודה.

תשובה:

שלום וברכה הנושא אינו סתם דמיון לחלב, אלא שאבקת חלב נכרי נעשית מחלב, ואם כן לאחר שחל עליה איסור מחשש שהיא דבר אסור, לא נתיר אותה… הסיבה להתיר היא רק משום שזה כבר בטל משם אוכל כיון שנעשה כעפר, וזה הדיון. אולם לגבי עבודה זרה, שם אין האיסור מחמת הספק מה הוא הדבר, אלא מחמת הבזיון להשתמש לקרבן בדבר שנעשתה בו עבודה זרה, ממילא לאחר השינוי בטל הבזיון… כיון שפנים חדשות באו לכאן. ראה מאמר מרדכי לגר"מ אליהו ח"א סי' ד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל