האם הגיע זמן הגאולה?

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: האם הגיע זמן הגאולה עכשיו?
ידוע שמשיח יכול לבוא כל יום, וגם ידוע ששיש קץ לביאתו -ובתאריך העברי לפי זה קרוב מאוד. מוזר שכולנו בבית עכשיו וסכנה לצאת, ונחשבנו כבשביה, ופסח כבר מגיע. יודוע שאין לנו נביא להגיד לנו מה' יתברך ישר על מה בא זה ומה בדיוק לנו לעשות ,מ"מ הפתרון לכל הקושי הוא שווה דהיינו תשובה תפילה ותדקה. נצפה לישועה קרובה לבוא בפסח כמו שהיה בזמן מצרים שתגיע גם כן עתה לנו ובמקום להיות כשבויים בבית נצא לחירות עולם עם משיח צדיקנו לארצינו!
ברכה והצלחה

תשובה:

אמן ואמן, כולם מצפים שכעת תבוא הגאולה. אך מצד שני חובה עלינו לשנן בשעה זו את דברי הגמרא (סנהדרין דף צז עמוד ב) על הפסוק (חבקוק ב ג): "כִּי עוֹד חָזוֹן לַמּוֹעֵד וְיָפֵחַ לַקֵּץ וְלֹא יְכַזֵּב אִם יִתְמַהְמָהּ חַכֵּה לוֹ כִּי בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר". "מאי ויפח לקץ ולא יכזב? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, תיפח עצמן של מחשבי קיצין! שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא. אלא חכה לו! שנאמר: "אם יתמהמה חכה לו". שמא תאמר אנו מחכין, והוא אינו מחכה? תלמוד לומר (ישעיהו ל יח) "ולכן יחכה ה' לחננכם, ולכן ירום לרחמכם". וכי מאחר שאנו מחכים, והוא מחכה, מי מעכב? מדת הדין מעכבת. וכי מאחר שמדת הדין מעכבת, אנו למה מחכין? לקבל שכר שנאמר (ישעיהו שם) "אשרי כל חוכי לו"". וכך פסק הרמב"ם (מלכים פי"ב ה"ב): "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו". בתקופה זו אין כאן משהו מיוחד שלא היה בכל הדורות הקודמים, היו לנו בשנות הגלות הרבה  מאד חגי פסח שהיינו סגורים בבתים, או שהיינו בסכנת חיים הרבה יותר מהיום. הסכנה של האכזבה היא לא פחותה מחשיבות הציפיה, לאורך הדורות היו הרבה מצבים שהיה נראה בחוש שהנה הגאולה מגיעה, ואז היה נסיון של להתמודד עם האכזבה, האם נוכל להמשיך לחכות לו בכל יום שיבוא. נזכור כי אפילו בגלות בבל שהיתה נבואה מפורשת שהגאולה תהיה בתום 70 שנה לגלות, טעו ישראל בחישוב, ולא חישבו את ה70 שנה מהרגע הנכון, והדבר גרם לתוצאות חמורות ביותר כתוצאה מהיאוש מהגאולה. וכפי שכתב הרמב"ם שהעיסוק בכך אינו מביא אהבה ויראה אלא מקסם שוא, וממה נפשך אם הגאולה בפתח הרי נגאל, ואם לא הרי נתאכזב. מה שכן מוטל עלינו לנסות להבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בימים אלו, מהו הצעקה שהוא צועק אלינו בשעות אלו. אולם יש במציאות זו שהתחדשה דבר חשוב מאד, והוא אי הוודאות, כל עולם המדע נאלץ לומר השכם והערב אנחנו לא יודעים, ואלו שבגאותם הרבה מודיעים בריש גלי שהם יודעים הכל, מתבדים לעין כל. בדור האחרון כיון שהבורא נתן חכמה ושכל רב למדע ואפשר גילויים רבים וטכנולוגיות מדהימות, התרגלנו מאד ליציבות, והיציבות והקביעות מרחיקות אותנו מבורא עולם, אנחנו חיים בתחושה שאנחנו מסתדרים לבד. על מנת שהגאולה תגיע חובה על כל האלילים להתנפץ, ורק כאשר האלילים כרת יכרתון נוכל לזכות לגאולה השלמה. חלק ניכר מהאלילים ומהאמונות השונות כבר התנפצו והוכחו כלא יעילות ולא שוות. ברגעים אלו אנחנו רואים ניפוץ של עולם המדע, היהירות שאין דבר שאנחנו לא יודעים, ומכאן המסקנה מה שאנחנו לא רואים לא קיים חס ושלום, מתנפץ לרסיסים, כאשר כל רופא הגון נאלץ לומר אין לנו מושג אנחנו לא יודעים ננסה ללמוד תוך כדי תנועה וכיוצא בזה, והרופאים היהידים יותר שמים את עצמם ללעג וקלס בעיני הבריות. אחד מהרבנים אמר שהמילים הקורונה הוא מלשון קראו נא הקורנה צועקת בקול רעש גדול קראו לאלוקים, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו חיים בחוש שאין לנו שליטה על המצב להיכן זה יוביל, והמסר הוא לזעוק לבורא עולם, ולהרגיש שוב את ההרגשה שלוויתה את היהודי בעבר שכל חיותנו תלויה אך ורק בבורא עולם. וככל שנעשה זאת אנחנו בודאי מקרבים את הגאולה, אנחנו בונים אבן נוספת בבית המקדש של מעלה, וכשיבא היום במהרה בימינו והוא ירד נוכל לומר הנה כאן הצפיה שלנו לגאולה, הפעולות שעשינו למענו בשנת תש"פ, ויחד עם עוד מליוני פעולות של כמעט 2000 שנה בנינו יחד בעמל כפינו את הגאולה הנכספת והשלמה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל